Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1312 fra stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal

Om veksten i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag i Nordland fylke

Jeg viser til spørsmål datert 26. mars 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal til skriftlig besvarelse:

«Hvordan er veksten i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag i Nordland fylke?

Begrunnelse:
Meld. St. 13 (2018-2019) viser at forskjellene øker i Norge. Utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet er spesielt slående. De 30 % med lavest inntekt har lavere inntekt i 2017 enn i 2013. Inntektsnedgangen for de ti prosentene med lavest inntekt er på -1,3%. Samtidig drar de rikeste i fra, med en økning på 5,6 % i samme periode.

Svar:
Det foreligger ikke offentlig statistikk for utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag for de enkelte fylker.

Tabell 09557 i Statistikkbanken viser imidlertid tall for utviklingen i inntekten per forbruksenhet akkurat i overgangen fra en desilgruppe til den neste, hvor befolkningen er delt inn i ti like store grupper etter størrelsen på inntekten. Tabell 1 nedenfor viser utviklingen i inntektene i overgangen mellom desilgruppene (P10-P90) i perioden 2013-2017 for Nordland fylke. 10 pst. av befolkningen vil ha en inntekt etter skatt per forbruksenhet, som er lavere enn verdien representert ved P10. Tilsvarende vil 90 pst. av befolkningen ha en inntekt som er lavere enn verdien representert ved P90.

Tabell 1 Utvikling i grenseverdier (persentiler) for personer. Inntekt etter skatt per forbruksenhet i nominelle kroner. Nordland. 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

P10

201 000

206 000

212 000

216 000

220 000

P20

244 000

250 000

257 000

261 000

269 000

P30

275 000

283 000

291 000

297 000

306 000

P40

302 000

311 000

320 000

326 000

337 000

P50

328 000

338 000

348 000

355 000

367 000

P60

355 000

367 000

377 000

385 000

397 000

P70

386 000

401 000

412 000

421 000

434 000

P80

427 000

444 000

457 000

468 000

483 000

P90

495 000

516 000

533 000

544 000

562 000

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen