Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1397 fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski

Klimaendringer

Jeg viser til brev av 4. april 2019 fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

Spørsmål:
Tar finansministeren avstand fra stortingsrepresentant Helgheims uttalelser på Politisk Kvarter 21. mars og mener finansministeren fjorårets ekstremsommer er en del av en større tendens?

Begrunnelse:
Statsrådens svar til skriftlig spørsmål nr. 1275 oversendt 1. april besvarte på ingen måte spørsmålene jeg stilte. Jeg stiller derfor spørsmålene på nytt igjen. Det bes ikke om en generell redegjørelse om regjeringens klimapolitikk.

Svar:
Temperaturen kan endres betydelig fra ett år til det neste. Den varme sommeren i fjor illustrerer dette. Verdens middeltemperatur har økt med om lag 1℃ siden førindustriell tid. I hvor stor grad denne underliggende temperaturstigningen påvirket den høye sommertemperaturen i fjor er usikkert. 

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen