Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 481 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Fradragsførte royalty betalinger

Jeg viser til brev 29. november 2018 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen:

«Viser til svar på spørsmål 2129 om fradragsførte royalty - betalinger. Er det mulig å få en oversikt over hvordan disse betalingene fordeler seg på ulike land, og dersom dette ikke er mulig - er det mulig å si noe om hvor stor andel av betalingene som går til EU/EØS - land?»

Svar:
I svaret som det vises til i spørsmålet, oppga departementet tall for fradragsførte kostnader til lisenser, patenter og royalty basert på uttrekk fra Næringsoppgave 2, post 7600. Denne datakilden gir ikke informasjon om mottaker av royaltybetalingene. Tallene kan derfor ikke fordeles på mottakerland eller land innenfor og utenfor EU og EØS.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen