Svar på spm. 509 fra stortingsrepresentant Arild Grande

Pengegaver til frivillige organisasjoner i 2013

Jeg viser til brev datert 30. januar 2015 fra Stortingets presidentskap med vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Arild Grande. Spørsmålet lyder:

«Kan finansministeren gi en oversikt over hvilke frivillige organisasjoner som i 2013 mottok pengegaver?

Begrunnelse:
I svar på spørsmål nr. 435 til skriftlig besvarelse skriver kulturministeren at «I 2013 innrapporterte 379 organisasjoner at de til sammen hadde mottatt nærmere 2,8 milliarder kroner i pengegaver.»»

Svar:
Skattedirektoratet offentliggjør årlig en liste over hvilke frivillige organisasjoner som har mottatt fradragsberettigede gaver etter skatteloven § 6-50, og samlet gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt. En oversikt legges ut på skatteetaten.no året etter gaveåret. Listen over organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giveren i 2013, ligger på: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/Organisasjoner-som-har-mottatt-gave-med-fradragsrett-for-giveren-i-2013/

Med hilsen

Siv Jensen 

Til toppen