Svar på spm. 525 fra Hege Haukeland Liadal

Kompensasjonsordning eiendomsskatt

Jeg viser til brev 12. desember 2017 fra Stortingets president til finansministeren fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal:

Hvor stort inntektstap kan Sauda, Karmøy og Tysvær i Rogaland beregne å legge inn ved Regjeringens endring av inntektssystemet for 2019?

Svar:
Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) viser fordelingen av rammetilskuddet for den enkelte kommune og fylkeskommune og legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (Prop. 1 S) hvert år.

Grønt hefte for 2019 legges frem i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Jeg kan derfor ikke nå si noe mer om hvordan endringer i inntektssystemet slår ut for enkeltkommuner i 2019.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen