Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 677 fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson

Merverdiavgiftsunntak ved alternativ behandling

Jeg viser til brev 11. januar 2018 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson:

«Alternativbehandling har momsunntak i dag. Hvor mye inntekter taper staten på forskjellsbehandlingen der denne bransjen får unntak fra moms?

Begrunnelse:
Om det er spesielle regler eller lover som gjør at bransjen ikke kan unntas med kun budsjettvedtak håper jeg å få informasjon om dette også.»

Svar:
Etter merverdiavgiftsloven § 3-3 er omsetning og formidling av alternativ behandling unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten dersom tjenestene ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven eller av utøvere som er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling.

Omsetning og formidling av helsetjenester er for øvrig også unntatt fra merverdiavgiftsloven.

Unntak innebærer at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, og at det heller ikke gis rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelser til virksomheten. For å kunne anslå inntektstapet som følger av unntaket må man derfor ha informasjon som kan belyse de aktuelle virksomhetens omsetning og anskaffelser. Når aktører som yter alternativ behandling ikke er avgiftspliktige og ikke er registrert i merverdiavgiftaregisteret, har heller ikke myndighetene informasjon om omfanget av avgiftspliktig omsetning og eventuelle fradrag. Å anslå inntektstapet ved et slikt unntak vil kreve nærmere utredning av konsekvensene av en eventuell avgiftsplikt.

Oppheving av unntaket for alternativ behandling vil kreve lovendring. Et slikt forslag må i utgangspunktet sendes på høring før det eventuelt kan vedtas. Siden oppheving av unntak har provenykonsekvenser, bør det behandles i den ordinære budsjettprosessen.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen