Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 687 fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski

Fjerning av urettmessige betalingsanmerkninger etter trygdeskandalen

Jeg viser til brev av 14. januar 2020 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski til skriftlig svar:

«Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at ofrene i den trygdeskandalen straks får fjernet urettmessige betalingsanmerkninger slik at de ikke lenger blir urettmessig skadelidende?

Begrunnelse:
I en artikkel på nrk.no datert 10. januar 2020 kommer det frem at skattedirektoratet tror det er rundt 200 saker som har betalingsanmerkning etter trygdeskandalen. Men skattedirektoratet oppgir at de ikke kan slette anmerkningen før Nav gir beskjed om det. Med en betalingsanmerkning får du verken boliglån eller kredittkort. Du kan også bli nektet å kjøpe forsikring, abonnere på mobiltelefon, bredbånd eller strøm.»

Svar:
Det er uheldig dersom en urettmessig betalingsanmerkning som følge av feiltolkningen av EØS-regelverket, medfører negative konsekvenser for personene dette gjelder.

Skatteetaten kan ikke slette betalingsanmerkninger relatert til feiltolkningen av EØS-regelverket før Nav har behandlet den enkelte sak på nytt for å vurdere om det dreier seg om en reell tilbakebetalingssak. Så snart sakene er behandlet på nytt av Nav, vil Skatteetaten iverksette de nødvendige tiltakene for å slette betalingsanmerkninger.  Nav er godt i gang med å behandle de aktuelle sakene.

Betalingsanmerkninger kan ikke fjernes automatisk uten gjennomgang av saken, fordi den også kan være gitt på grunn av annen gjeld. Sletting av en betalingsanmerkning kan erfaringsmessig ta fra én til ti dager. 

Personer som er omfattet av problemstillingen og som er i en særlig vanskelig situasjon på grunn av betalingsanmerkninger, kan også selv ta kontakt med Nav for å få snarlig avklaring i saken. Nav skal legge ut informasjon om dette på sine nettsider om kort tid.

Det er etablert et tett samarbeid mellom Skatteetaten og Nav for å få identifisert og løst disse sakene så raskt som mulig.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen