Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1115 fra stortingsrepresentant Mona Fagerås

Skatt som andel av bruttoinntekt

Jeg viser til brev av 4. mars 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Mona Fagerås til skriftlig besvarelse:

Spørsmål:
Hvordan fordeler gjennomsnittlig utlignet skatt som andel av bruttoinntekt seg, for 1. til 10. desil, de 5 prosent med høyest bruttoinntekt, de 1 prosent med høyest bruttoinntekt og de 0,1 prosent med høyest bruttoinntekt, for hvert av årene i perioden 2000 til 2019?

Begrunnelse:
I Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019 er det i Figur 2.21 opplyst om gjennomsnittlig skatt som andel av bruttoinntekt i prosent for desil 1 til 10, samt for de 5, 1 og 0,1 prosent med høyest inntekt. Denne figuren har blitt brukt flere år. For å kunne sammenligne over tid ønsker jeg å få en tabell med oversikt over tallene som ligger til grunn for disse figurene.

Svar:
Tabell 1 viser andel skatt av bruttoinntekt for hver inntektsdesil og toppinntektsgruppene som det spørres om. Personene er rangert i grupper etter nivået på bruttoinntekten. Andelene er beregnet som summen av fastsatt skatt på inntekt og formue, dividert med summen av bruttoinntekter i hver enkelt gruppe. Tallene er basert på skattestatistikk for personer. 2017 er siste år med tilgjengelig statistikk. Det mest markante ved tallserien i tabell 1 er økningen i andelen skatt av bruttoinntekten for de øverste inntektsgruppene som følge av skattereformen 2006. Det vises også til tabell 2 hvor det fremgår at de 10 prosent med høyest inntekt betaler nær 40 prosent av samlet personskatt.

Tabell 1 Andel skatt av bruttoinntekt for hver inntektsdesil og toppinntektsgrupper 2000-2017. Bosatte 17 år og eldre. Prosent

Inntektsgruppe

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. desil

7,9

7,5

6,9

7,0

7,7

9,1

7,5

6,2

6,1

2. desil

7,9

8,7

8,8

9,0

8,9

8,9

9,2

9,3

9,5

3. desil

12,2

13,1

13,2

12,7

12,8

12,0

12,3

12,2

12,3

4. desil

17,4

18,0

18,0

17,6

17,6

16,6

16,7

16,7

16,7

5. desil

20,6

20,8

20,7

20,6

20,7

19,9

20,0

20,1

19,9

6. desil

23,0

22,9

22,8

22,8

23,1

22,5

22,4

22,3

21,8

7. desil

24,4

24,2

24,0

24,1

24,7

24,1

24,0

23,7

23,1

8. desil

25,8

25,7

25,2

25,2

25,9

25,4

25,4

25,2

24,5

9. desil

28,4

28,4

27,8

27,8

28,5

27,8

27,7

27,7

27,0

10. desil

30,9

33,5

29,4

28,5

28,7

25,8

33,6

33,5

32,8

Øverste 5 pst.

30,7

34,6

28,7

27,5

27,4

24,0

35,1

34,9

34,3

Øverste pst.

26,8

34,5

22,8

20,6

20,5

17,2

36,5

36,0

35,8

Øverste promille

20,8

31,5

12,5

10,6

10,9

10,3

35,8

35,5

35,7

 

Inntektsgruppe

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. desil

6,6

6,3

6,0

6,3

6,8

6,4

5,3

4,8

5,3

2. desil

9,3

9,7

8,0

7,9

7,8

7,6

8,2

8,1

8,0

3. desil

11,9

11,7

10,3

10,3

10,1

9,9

12,4

12,1

11,8

4. desil

16,4

16,2

15,6

15,7

15,6

15,6

17,3

17,2

16,8

5. desil

20,0

19,9

19,7

19,8

19,8

19,7

20,2

20,1

19,8

6. desil

22,2

22,3

22,3

22,3

22,3

22,1

22,4

22,2

22,0

7. desil

23,7

23,8

23,9

23,9

23,9

23,7

23,8

23,7

23,5

8. desil

25,1

25,2

25,4

25,4

25,4

25,1

25,1

25,1

24,8

9. desil

27,7

27,9

28,1

28,1

28,1

27,8

27,7

27,7

27,4

10. desil

34,0

34,1

34,3

34,4

34,3

33,6

33,1

33,7

33,6

Øverste 5 pst.

35,8

35,8

36,0

36,1

36,0

35,1

34,3

35,2

35,2

Øverste pst.

37,7

37,5

37,8

37,9

37,7

36,5

34,2

36,4

36,8

Øverste promille

37,5

36,7

38,4

38,2

38,3

35,9

32,6

36,0

36,6

Kilde: Skattestatistikk for personer 2000-2017 (SSB).

Tabell 2 Andel skatt av samlet skatt for hver inntektsdesil 2000-2017. Bosatte 17 år og eldre. Prosent

Inntektsgruppe

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. desil

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2. desil

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

3. desil

2,3

2,5

2,6

2,5

2,4

2,3

2,4

2,4

2,5

4. desil

4,3

4,5

4,6

4,5

4,4

4,1

4,2

4,2

4,4

5. desil

6,4

6,5

6,6

6,6

6,5

6,2

6,3

6,3

6,4

6. desil

8,6

8,6

8,7

8,7

8,6

8,3

8,4

8,2

8,3

7. desil

 10,5

 10,4

10,6

 10,7

10,6

 10,3

 10,4

 10,1

 10,1

8. desil

 12,8

 12,8

 12,8

 12,9

 12,9

 12,6

 12,7

 12,4

 12,4

9. desil

 16,9

 17,0

 17,0

 17,1

 17,1

 16,7

 16,8

 16,6

 16,6

10. desil

 37,0

 36,4

 35,5

 35,6

 36,2

 38,3

 37,4

 38,4

 37,9

 

Inntektsgruppe

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. desil

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2. desil

1,3

1,3

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3. desil

2,4

2,3

2,1

2,0

2,0

2,0

2,4

2,5

2,4

4. desil

4,3

4,2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,4

4,4

4,4

5. desil

6,4

6,3

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,3

6,2

6. desil

8,4

8,3

8,3

8,3

8,2

8,2

8,0

8,2

8,1

7. desil

  10,3

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

9,9

10,1

10,0

8. desil

  12,6

12,5

12,6

12,6

12,6

12,6

12,1

12,3

12,3

9. desil

  16,8

16,8

17,0

17,1

17,1

17,1

16,4

16,7

16,6

10. desil

 37,5

38,1

38,5

38,4

38,5

38,6

39,4

38,5

38,8

Kilde: Skattestatistikk for personer 2000-2017 (SSB).

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen