Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 1463 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Om definisjonen av arbeidende kapital - aksjer og driftsmidler

Jeg viser til brev av 9. august 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm til skriftlig besvarelse:

"Er det mulig å organisere seg slik at for eksempel en privat jet, en luksusyacht, et hyttepalass, et slott, en gullbelagt Ferrari eller sibirsk tiger kan komme inn under definisjonen av såkalt arbeidende kapital, altså aksjer og driftsmidler, og i så fall hvordan?

Begrunnelse: Spør for en venn"

Svar:
I enkeltpersonforetak har virksomhetens driftsmidler verdsettelsesrabatt. Eiendeler som brukes både privat og av virksomheten skal bare ha rabatt dersom virksomhetens behov var hovedformålet med anskaffelsen. For ikke-børsnoterte aksjer gis verdsettelsesrabatten på eierandelen(aksjen) i aksjeselskapet slik at alle formuesskattepliktige eiendeler i selskapet indirekte får redusert verdsetting.

Et forsøk på å få rabatt på private formuesobjekter ved å overføre dem til et aksjeselskap for å unngå eller redusere skatt vil fort medføreandre skatterettslige virkninger utover formuesskatten. Egen bruk av selskapseiendeler regnes i utgangspunktet som uttak og dermed skattepliktig inntekt for eieren. I tillegg vil vederlagsfri bruk av andres eiendeler være skattepliktig inntekt for brukeren. Venner som lurer på hvordan skatteplanlegging best kan gjennomføres bør henvises til andre rådgivere enn finansministeren, særlig hvis de eier en utrydningstruet tiger.

Med hilsen

Siv Jensen 

Til toppen