Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 1727 fra representant Grande

Er det fare for at ytterligere lempinger av revisjonsplikten i Norge kan ha samme effekter som i Sverige?

Jeg viser til brev 28. mai 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Grande:

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren

Mener finansministeren det er fare for at ytterligere lempinger av revisjonsplikten i Norge kan ha samme effekter som i Sverige?

Begrunnelse:
I rapporten ‘Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag’ fra den svenske Ekobrottsmyndigheten fra 2016 fremgår følgende som en av hovedkonklusjonene: ‘Avskaffandet av revisionsplikten är en riskfaktor för att bolag används som brottsverktyg.’

Granavolden-plattformen har følgende punkt: ‘Heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører.’»

Svar:
Finansdepartementet vil vurdere virkningene av eventuelt å heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører. Det er naturlig i dette arbeidet å se hen til internasjonal utvikling og konsekvensutredninger gjennomført i andre land. Departementet er kjent med rapportene som er blitt utarbeidet i forbindelse med heving av grensen for revisjonsplikt i Sverige, og de vil inngå som en del av grunnlaget for departementets vurdering.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen