Svar på spørsmål om bistand til Kina

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på spørsmål fra Carl I. Hagen (Frp) om norsk bistand til Kina.

Skriftlig spørsmål nr. 2535 (2021-2022).
Datert 01.07.2022

Fra representanten Carl I. Hagen (Frp) til finansministeren (overført til utviklingsministeren):
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:

Kan finansministeren gi en oversikt over konkrete kutt og konkrete grep som regjeringen har vedtatt og/eller allerede gjennomført?

Begrunnelse:

I opposisjon var partileder Vedum svært kritisk til at det ble gitt norsk uhjelp til Kina. Undertegnede er enig i at det er noe man bør avvikle, og under borgerlig regjering gikk omfanget av slik uhjelp kraftig ned sammenlignet med rødgrønn regjeringsperiode. Men basert på partileder Vedums kritikk, vil det være interessant å få en oversikt over hvilke grep nåværende regjering har gjort for ytterligere kutte i norsk u-hjelp til Kina.

Utviklingsministerens svar:
Utviklingen i Kina påvirker vår felles globale sikkerhet og velferd. Det er også avgjørende for oppfyllelsen av Paris-avtalen at Kina, som er det landet som slipper ut mest CO2, lykkes med å begrense sine utslipp.

Norsk bistand i Kina går primært til å støtte samarbeid mellom norske og kinesiske institusjoner. Kinesiske myndigheter bidrar selv til mange av disse prosjektene.

Norge tilbyr kompetanse og deling av erfaringer på områder som klima, miljø og bærekraftig matproduksjon. Et overordnet mål er å styrke kinesisk kapasitet til å bidra til bærekraftig utvikling. Gitt betydningen et stort land som Kina har for regional og global utvikling, vil gode resultater på disse områdene ha svært stor rekkevidde.

Samarbeidet med Kina utgjorde kun 0,19 prosent av bistandsbudsjettet i 2021. Selv om bistanden er blitt redusert de siste årene, ønsker regjeringen å videreføre et faglig samarbeid på områder som er viktige for Norge.