Dokument

Svar på spørsmål om Iran

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan redegjøre for hva som er Norges syn på Irans revolusjonsgarde (IRGC), og om ytterligere sanksjoner vurderes.

Skriftlig spørsmål nr. 1059 (2022-2023).
Datert 19.01.2023

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Kan utenriksministeren redegjøre for hva som er Norges syn på Irans revolusjonsgarde (IRGC), og om ytterligere sanksjoner vurderes?

Utenriksministerens svar:
Som representanten påpeker spiller Revolusjonsgarden (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC), en betydelig politisk og økonomisk rolle i Iran. IRGC har også hatt en sentral rolle i de iranske myndighetenes brutalitet i møte med iranske demonstranter i forbindelse med protestene som startet høsten 2022. Flere personer og enheter med tilknyting til IRGC er blitt listeført under EUs sanksjonsregime for Iran som følge av dette.

Norge har sluttet seg til alle EUs sanksjoner og listeføringer mot Iran under tiltaksregimet rettet mot alvorlige menneskerettighetsbrudd i Iran. Mange personer fra IRGC er derfor allerede listeført i henhold til Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran.

EUs Utenriksråd vedtok 23. januar en fjerde sanksjonspakke under tiltaksregimet for brudd på menneskerettighetene i Iran. Ytterligere 37 iranske tjenestemenn og enheter blir nå listeført. De får blant annet verdiene sine i Europa fryst og visumforbud. Dette er enda en reaksjon fra EU på situasjonen i Iran og de iranske myndighetenes brutalitet i møte med demonstranter.

Norge har sluttet seg til de tre forutgående sanksjonspakkene fra EU knyttet til Irans menneskerettighetsbrudd. Vi vil vurdere tilslutning til denne fjerde pakken med restriktive tiltakene så snart vi får den formelle invitasjonen av EU.

Jeg har notert meg at noen land i EU og EU-parlamentet har tatt til orde for å listeføre hele Revolusjonsgarden under EUs generelle sanksjonsregime rettet mot personer, grupper og enheter involvert i terrorhandlinger. Jeg forstår EUs utenrikssjef Josep Borrells uttalelser fra 23. januar dithen at dette ikke vil være aktuelt for EU å vurdere før formelle juridiske prosedyrer for listeføring under dette sanksjonsregimet eventuelt er gjennomført.

Det som skjer i Iran er svært alvorlig. Undertrykkingen og brudd på menneskerettighetene må stanse. Vi vil fortsette å vurdere norsk tilslutning til nye sanksjoner under tiltaksregimet for alvorlige menneskerettighetsbrudd i Iran, dersom EU vedtar det, på samme måte som tidligere.