Svar på spørsmål om Jemen

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Wiborg (Frp) om statsråden kan garantere at norske myndigheter ikke aktivt vil bistå en terrorsiktet norsk borger som oppholder seg i Jemen med å komme seg til Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 2837 (2021-2022).
Datert 07.09.2022

Fra representanten Erlend Wiborg (Frp) til utenriksministeren:
Kan statsråden garantere at norske myndigheter ikke aktivt vil bistå en terrorsiktet norsk borger som oppholder seg i Jemen med å komme seg til Norge?

Utenriksministerens svar:
Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger skal befinne seg i et fengsel i Jemen, men har ikke ytt konsulær bistand i saken. Konsulær bistand tilbys på individuelt grunnlag og etter forespørsel fra den personen saken gjelder. Det gjøres individuelle vurderinger i hver enkelt sak. All konsulær bistand er frivillig. Norske myndigheter har på grunn av sikkerhetssituasjonen i Jemen ytterst begrensede muligheter til å tilby konsulær bistand i landet.

Det er offentlig kjent at den norske borgeren representantens spørsmål gjelder, er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon og at vedkommende er etterlyst internasjonalt av norske politimyndigheter. Spørsmål om etterlysninger, eventuelle utleveringsbegjæringer og retur til Norge som følge av internasjonalt politisamarbeid faller utenfor mitt konstitusjonelle ansvarsområde.