Dokument

Svar på spørsmål om kirkebrenning og religiøs konflikt i India

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein om regjeringen vil fordømme brenningen av kirker og det religiøse hatet som nå pågår i India.

Skriftlig spørsmål nr. 2222 (2022-2023)
Datert 11.05.23

Fra representanten Dag-Inge Ulstein (KrF)

Vil regjeringen fordømme brenningen av kirker og det religiøse hatet som nå pågår i India, og vil regjeringen stille krav om at de indiske justismyndigheten stiller gjerningspersonene til ansvar?

Utenriksministerens svar:

Det har vært sammenstøt mellom ulike folkegrupper i den indiske delstaten Manipur. Bakgrunnen for opptøyene er at den dominerende folkegruppen i delstaten, meiteiene, krever å få en særskilt status som såkalt «Scheduled Tribe». Hvis slik status innvilges, vil dette utløse ekstra rettigheter og velferdsgoder fra staten. Minoritetene i delstaten har allerede slik status, og en domstol i Manipur har anbefalt at også meiteiene skal få dette. Det har møtt sterk motstand fra diverse minoritetsgrupper. Over 60 mennesker har angivelig mistet livet i opptøyene. Kirker og templer er også angrepet. Den indiske sentralregjeringen har grepet inn og sendt inn sikkerhetspersonell for å gjenopprette ro og orden.

I India er det over 700 folkegrupper som har offisiell status som «Scheduled Tribes». Dette er de mest underpriviligerte sosio-økonomiske gruppene i samfunnet. Når en folkegruppe får en slik rettighet vil samtidig andre folkegrupper i det samme geografiske området kunne oppfatte dette som en endring i den lokale konkurransen om ressurser, og i dette ligger det konfliktpotensial. Det er frykt for en slik situasjon som ser ut til å ha utløst sammenstøtene i Manipur. Tilsynelatende har situasjonen roet seg noe de siste dagene, og en del internt fordrevne skal ha begynt å vende tilbake. Jeg forventer at indiske myndigheter fortsetter å bidra til en fredelig løsning på urolighetene slik at volden opphører og alle de internt fordrevne kan vende hjem.

Respekt for menneskerettighetene, herunder trosfrihet og beskyttelse av minoriteter er en integrert del av vår bilaterale dialog med India.

Da India var oppe til høring i MR-rådet i november 2022, Universal Periodic Review, var en av Norges anbefalinger nettopp at India bør initiere juridiske og andre tiltak for å bekjempe hatefulle ytringer basert på religion, kaste eller gruppetilhørighet, kjønn og seksuell tilhørighet.