Dokument

Svar på spørsmål om Nordisk ministerråds kostholdsråd

Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) om debatten rundt Nordisk ministerråds kostholdsråd.

Skriftlig spørsmål nr. 2599 (2022-2023)
Datert 20.06.2023

Fra representanten Njåstad (FrP) til utviklingsministeren:

Hva har statsråden som Norges samarbeidsminister gjort for å forsøke å stoppe dette? Begrunnelse: Nordisk ministerråds kostholdsråd skaper naturlig nok stor debatt.

Utviklingsministerens svar:

De nordiske landene har samarbeidet om ernæringsanbefalinger siden 1980-tallet. De nordiske anbefalingene revideres med jevne mellomrom på bakgrunn av forskning på kosthold.. Den 6. utgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene (NNR) ble publisert 20. juni 2023.

NNR utgjør det vitenskapelige grunnlaget for nasjonale kostråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de baltiske landene. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlig departement for kostholdsarbeidet i Norge, og Helsedirektoratet er ansvarlig for norske kostråd.

Forrige utgave av NNR ble publisert i 2012/2013. I 2018 besluttet Nordisk ministerråd ved Ministerrådet for fiskeri, jordbruk, landbruk og skogbruk (MR-FJLS) at NNR skulle oppdateres. Det var på dette tidspunkt også enighet i nevnte ministerråd om at bærekraft og miljømessige forhold skulle ha en mer fremtredende plass enn i tidligere utgaver.

De nordiske landene veksler på å administrere arbeidet. Helsedirektoratet har organisert arbeidet og vært sekretariat for den 6. utgaven av NNR. Imidlertid utarbeides det faglige innholdet av en uavhengig NNR-komite, som har knyttet til seg flere hundre fagpersoner innenfor relevante tema. Anbefalingene er primært utarbeidet utfra et helseperspektiv. Men  også bærekraftselementer inkludert i denne utgaven, i tråd med mandatet som ble gitt i 2018. Som medlem i Ministerrrådet for samarbeidsministre (MR-SAM) har jeg løftet saken i møter med mine nordiske kollegaer, for å gjøre dem oppmerksomme på kritikken som har vært reist fra ulike aktører, særlig knyttet til arbeidet med bærekraft. Det er imidlertid Ministerrådet for fiskeri, jordbruk, landbruk og skogbruk som var oppdragsgivere og som formelt mottok rådene.

Oppfølgingen av rapporten gjøres nasjonalt, og det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for den prosessen. Hva rapporten vil bety for kostholdsrådene i Norge, er ikke besluttet ennå. Planene for hvordan denne prosessen skal foregå utformes nå.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 952 (2022-2023) om samme tema.