Dokument

Svar på spørsmål om to dødsdommer i Saudi-Arabia

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou om at Sadeq Thamer og Jaafar Sultan har fått utstedt dødsdom i Saudi-Arabia og holdes i fengsel.

Skriftlig spørsmål nr. 2263
Datert 16.05.2023

Fra representanten Schou (H)  til utenriksministeren:

De to unge mennene fra Bahrain, Sadeq Thamer og Jaafar Sultan, har fått utstedt dødsdom i Saudi-Arabia og holdes i fengsel. Hvilken vurdering gjør utenriksministeren av denne dommen og er det noen dialog mellom norske og saudi-arabiske myndigheter om saken?

Utenriksministerens svar:

Norge tar tydelig avstand fra bruk av dødsstraff i enhver sammenheng. Vi oppfordrer alle land som ikke har avskaffet dødsstraff, herunder Saud-Arabia, til å innføre et moratorium for bruk av dødsstraff og umiddelbar stans i henrettelser.

Vi er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia. Dette er noe vi tar opp jevnlig i poliske samtaler og i FN-sammenheng, senest under FNs Menneskerettighetsråds sesjon i mars.

Vi er kjent med saudisk høyesteretts opprettholdelse av terrordommene mot Sadeq Thamer og Jaafar Sultan, og anførsler fra menneskerettighetsorganisasjoner om manglende rettssikkerhet og bruk av tortur. Saudiske myndigheter har ansvar for å etterleve landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Disse forpliktelsene stiller blant annet krav om rettferdig rettergang.  

Vi følger menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia tett og vår ambassade i Riyadh har jevnlig kontakt med likesinnede land og  den nasjonale, saudiske  menneskerettighetskommisjonen. Der tar vi  opp  norske bekymringer om mulige menneskerettighetsbrudd på prinsipielt grunnlag. I særlig graverende tilfeller tar vi også opp individuelle saker, som for eksempel dødsstraff mot mindreårige.