Svar på spørsmålet om lønnsnivået i Utenriksdepartementets lederstillinger

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om å greie ut og redegjøre for lønnsnivået i Utenriksdepartementet for lederstillinger både internt i UD i Norge, men spesielt på utenriksstasjonene for lederstillinger på ambassader, utenriksstasjoner, delegasjoner samt spesialutsendinger.

Skriftlig spørsmål nr. 2593 (2020-2021).
Datert 25.06.2021

Fra representanten Tybring-Gjedde til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren greie ut og redegjøre for lønnsnivået i Utenriksdepartementet for lederstillinger både internt i UD i Norge, men spesielt på utenriksstasjonene for lederstillinger på ambassader, utenriksstasjoner, delegasjoner samt spesialutsendinger (oversikten må inkludere alle ulike godtgjørelser i form av eksempelvis; «utenlandstillegg», «atskillelsestillegg» og samt medberegne evt. fri bolig og skattefritak)?

Utenriksministerens svar:
Lønnsnivået for topplederne i Utenriksdepartementet følger statens lederlønnssystem (SLS), og ligger nest lavest blant departementene. Gjennomsnittslønnen for topplederne i UD lå i 2020 på ca. kr. 1 329 000 pr. år.

Lønnsnivået for de øvrige lederne (avdelingsdirektører og underdirektører) i UD er lavere enn gjennomsnittet for alle departementene. Avdelingsdirektører i UD har en gjennomsnittlig lønn på kr. 900 619 pr. år. Underdirektører i UD tjener i gjennomsnitt kr. 747 893 pr. år. For departementene sett under ett er gjennomsnittslønnen for avdelingsdirektører ca. kr. 970 000 og ca. kr. 760 000 for underdirektører.

Detaljert beskrivelse følger i eget vedlegg.

Når det gjelder lønnsnivået for lederne ved utenriksstasjonene (ambassadører og general-konsuler), er gjennomsnittslønnen ca. kr. 1 044 000 pr. år.

Lønnsnivået for ikke-lederstillinger ved utenriksstasjonene, herunder for spesialutsendingene, fremkommer av vedlegget.

Med hensyn til tilleggene diplomatene får under tjenestegjøringen i utlandet, har disse i all hovedsak sin begrunnelse i dekning av økte levekostnader som følge av tjenestegjøringen i utlandet, og er ikke å regne som lønn. Tilleggene fremkommer av vedlegget.

Utsendte medarbeidere har fri tjenestebolig under utenlandsoppholdet. Dette er begrunnet både med tjenestens karakter, og med sikkerhetsmessige forhold.

Diplomater betaler ikke fylkeskommune- og kommuneskatt under tjenestegjøringen i utlandet. Dette er begrunnet med at de anses som fast bosatt i utlandet, og ikke gjør bruk av kommunale tjenester under utenlandsoppholdet.

Detaljert informasjon om lederlønnssystemet for topplederne i staten, og om de økonomiske vilkårene for diplomater under utenlandstjeneste er for øvrig offentlig tilgjengelig informasjon og ligger på regjeringen.no:

Statens lederlønnssystem (SLS): Lønnsutvikling i 2020 - regjeringen.no

Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten (2020-2022) - regjeringen.no

Vedlegg: Oversikt over lønn, tillegg, ytelser og godtgjørelser i Utenriksdepartementet og ved utenriksstasjoner (PDF)