Svar på spørsmål om Syria-krisen

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra representanten Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om hvilke tiltak regjeringen prioriterer for å intensivere innsatsen i Syrias nærområder.

Skriftlig spørsmål nr. 1403 (2016-2017).
Datert 30.06.2017

 

Fra representanten Kjell Ingolf Ropstad (KrF):
Den fem år lange borgerkrigen i Syria har skapt enorme lidelser. Ifølge FN er over 300.000 tusen mennesker drept og 14,5 millioner mennesker har eller har hatt behov for akutt humanitær nødhjelp. Samtidig har nesten fem millioner mennesker flyktet fra landet de siste årene.

Hvilke konkrete tiltak prioriterer regjeringen for å intensivere innsatsen i Syrias nærområder på prosjektnivå og hvilken økonomisk ramme har hvert av disse prosjektene i 2017?

Utenriksministerens svar:
Syria-krisen, som nå er inne i sitt syvende år, er en humanitær katastrofe. 13,5 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp inne i Syria, hvorav mer enn seks millioner mennesker er internt fordrevne. Over fem millioner mennesker har flyktet til nabolandene.

Statsminister Erna Solberg var aktivt med på å initiere den store London-konferansen om Syria i februar 2016. Aldri har det blitt lovet så store bidrag noen gang på en slik giverlandskonferanse. Norge forpliktet seg til å gi ti milliarder kroner til Syria og nabolandene som respons på krisen over en fireårsperiode. Ved utgangen av 2017 vil vi ha bidratt med minst fem milliarder kroner.

I 2016 var bistanden til Syria-krisen fordelt som følger: Av 2,7 milliarder kroner gikk over en milliard til Syria, mer enn 600 millioner til Libanon, over 310 millioner til Jordan, mer enn 76 millioner til Tyrkia og over 73 millioner til Irak (knyttet til syriske flyktninger). Regionale bidrag som ikke er øremerket, samt bidrag i form av kjernestøtte, blant annet til FN-organisasjonene kommer i tillegg til dette. For mer detaljert informasjon på prosjektnivå, vises det til Norads hjemmeside.

Hvordan støtten vil fordeles i 2017 er ikke endelig avgjort. Den foreløpige planleggingen innebærer en geografisk fordeling på linje med 2016-støtten. Minst 15 prosent vil gå til utdanningstiltak. Andre tematiske områder er helse, mat, husly, vann og sanitær og beskyttelse. Det blir også gitt støtte til tiltak som fremmer sysselsetting i Syria og naboland, samt rydding av miner og eksplosiver. Støtte som gis til nabolandene er i tråd med disse landenes egne prioriteringer og støtter opp under det enkelte lands responsplan.

Til toppen