Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 181-200 av 214 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om EØS-avtalen

  03.12.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om hvordan har regjeringen tenkt å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen.

 • Svar på spørsmål om forhandlingar i WTO

  03.12.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt sitt svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om det er eller blir utforma nye mandat til komande og allereie starta diskusjonar og forhandlingar for norske forhandlarar i forkant av ministermøtet til WTO i

 • Svar på spørsmål om bevilgninger til Oslosenteret

  03.12.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om det har blitt bevilget midler til Kjell Magne Bondeviks Oslosenter over statsbudsjettet fra 2006 da senteret ble startet og frem til i dag.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 21 i Stortingets spørretime 1.12.2021

  01.12.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra Gunhild Berge Stang (V)

 • Svar på spørsmål om USAs atomvåpendoktrine

  30.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hva regjeringen mener om en mulig innføring av en no-first-use eller sole-purpose policy i USAs atomvåpendoktrine.

 • Svar på spørsmål om rettferdig rettergang

  29.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) om hvorfor ikke retten til rettferdig rettergang og imøtegåelse som kreves i artikkel 6 i den europeiske mennerettighetskonvensjonen eksplisitt er uttalt

 • Svar på spørsmål om Colombias arbeid mot avskoging

  26.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om Norge i forbindelse med bidragene til Colombias arbeid mot avskoging vil stille tydelige, offentlige forventninger om at landet begynner å levere resultater i

 • Svar på spørsmål om migrantarbeidere i Qatar

  26.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om utenriksministeren tok opp menneskerettighetssituasjonen for migrantarbeiderne i Qatar på sitt siste møte med qatarske myndigheter.

 • Svar på spørsmål om innsatsen mot ikke-smittsomme sykdommer

  24.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om hvordan regjeringen vil følge opp strategien «Bedre helse, bedre liv» og innsatsen for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer framover.

 • Svar på spørsmål om Det globale utdanningsfondet

  24.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om det finnes eksempler fra tidligere på at Norge har trukket seg fra forpliktelser til flerårige bevilgninger til multinasjonalt initiativer, fond og programmer.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 24 i Stortingets spørretime 24.11.2021

  24.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra representanten Lene Westgaard-Halle (H) besvart av Statsråd Ola Borten Moe på vegne av landbruks- og matministeren.

 • Svar på spørsmål om  flyktningene på grensen mellom Hviterussland og Polen

  23.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om hva utenriksministeren gjør for å bidra til å bedre de humanitære vilkårene for flyktningene på grensen mellom Hviterussland og Polen.

 • Svar på spørsmål om norske barn i syriske leire

  22.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra André N. Skjelstad (V) om hva statsråden vil gjøre for at norske barn av IS-kvinner blir ivaretatt og hentet hjem til Norge.

 • Svar på spørsmål om Det globale partnerskapet for utdanning

  18.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om hva som er begrunnelsen for at regjeringen velger å halvere norsk støtte til Det globale partnerskapet for utdanning.

 • Svar på spørsmål om fattigdom og petroleumsressurser

  16.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utviklingsministeren ser at det er nødvendig å bidra til at fattige land får utvikle petroleumsressurser hvis målet er å hjelpe dem ut av fattigdom.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 28 i Stortingets spørretime 10.11.2021

  10.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra representanten Lene Westgaard-Halle (H)

 • Svar på spørsmål om løslatelse av tyrkisk borger

  09.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om Norge fortsatt står inne for kravet om at Tyrkia øyeblikkelig må løslate Osman Kavala eller om det er slik at Norge nå trekker tilbake denne oppfordringen

 • Svar på skriftlig spørsmål om EUs rammeverk for bærekraftige matsystemer

  08.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om konsekvenser for norske jordbrukere og forbrukere av EUs rammeverk for bærekraftige matsystemer.

 • Svar på spørsmål om utvisning av norske statsborgere i leire i Syria

  05.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenrksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om selvstyremyndighetene har tatt kontakt med norske myndigheter om utvisning av norske statsborgere som befinner seg i leirene i Syria og kan statsråden garantere at

 • Svar på spørsmål om klimafinansiering og bistand

  05.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sitt svar på et spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om ministeren kan garantere at den varslede doblingen av klimafinansiering til utviklingsland ikke vil gå på bekostning av tradisjonell bistand.