Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 181-200 av 2196 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om kampane i Tigray, Etiopia

  01.12.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om kva utanriksministeren vil gjere for å støtte innsatsen til FNs generalsekretær for å stanse kampane og få partane til forhandlingsbordet, og om Noreg vil

 • Svar på spørsmål om menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia

  26.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva utenriksministeren foretar seg for å kritisere den svært alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia i forbindelse med G20-toppmøtet.

 • Svar på spørsmål om Colombia

  24.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om hvordan utenriksministeren vil presse den colombianske regjeringen til å sikre trygghet og ytringsfrihet - når volds- og drapsstatistikken øker under

 • Svar på skriftlig spørsmål om å sikre god produksjon og lønnsomhet i reindriften

  23.11.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) om hvilke tiltak statsråden gjør for å sikre at «reindriften også i framtiden har et arealgrunnlag som sikrer god

 • Svar på spørsmål om covid-19 og patentordninger i WTO

  23.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hvorfor regjeringen ikke støttet initiativet om midlertidig lemping på patentordningene i WTO for å sikre effektiv og mer rettferdig tilgang til medisiner,

 • Svar på spørsmål om tollfrie kvoter for landbruksvarer

  20.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra  Emilie Enger Mehl (Sp) om utenriksministeren vil gå i dialog med EU og kreve kutt i de tollfrie kvotene for handel med landbruksvarer i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU.

 • Svar på skriftlig spørsmål om spredningen av en mutert variant av Covid-19 i  minkfarmer

  18.11.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om hvordan vurderer statsråden risikoen for spredning av en mutert variant av Covid-19 i minkfarmer kan skje i Norge, eller i

 • Svar på spørsmål om situasjonen i Etiopia

  17.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (Ap) om hvilken rolle regjeringen tar for å ivareta menneskerettighetene og bidra til å nedskalere konfliktnivået i Etiopia.

 • Svar på skriftlig spørsmål om skrantesjuke (CWD) på villrein på Hardangervidda

  17.11.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om skrantesjuke (CWD) på villrein på Hardangervidda.

 • Svar på spørsmål om naboferdsel til Finland

  17.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV)  til utenriksministeren om Norge  kommer til å følge Finlands eksempel og finne en ordning for ferdsel over nabokommunene langs finskegrensa.

 • Svar på spørsmål om atomvåpen

  13.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om hvilke konsekvenser det vil ha for norsk politikk at atomvåpen nå blir folkerettsstridig, og hvilke initiativ vil Norge ta i Nato for å bidra til at Nato bygger sin

 • Svar på spørsmål om Israels behandling av palestinske barn

  11.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om at det i en rapport fra Redd Barna kommer fram at over 500 palestinske barn årlig blir pågrepet av israelske soldater og fengslet. Bak murene blir mange av dem

 • Svar på spørsmål om tankesmien IPI

  11.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hvorfor ikke Utenriksdepartementet har igangsatt egne undersøkelser av koblingene mellom Terje Rød-Larsens tankesmie IPI og Jeffrey Epstein - slik

 • Svar på spørsmål om Chile og menneskerettigheter

  10.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om på hvilke måter norske myndigheter har engasjert seg for menneskerettighetssituasjonen i Chile, og om utenriksministeren har konkrete tanker om hvordan Norge kan

 • Svar på spørsmål om diskriminering av Ahmadiyya-muslimer

  09.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Nina Sandberg (Ap) om utenriksministeren mener det er nødvendig å styrke innsatsen mot diskriminering av Ahmadiyya-muslimer, blant annet i Pakistan.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kjøp av skogeiendom i Namdalen

  09.11.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (FrP) om det tyske selskapet LAM kunne kjøpt skogeiendom i Namdalen med det regelverket som var gjeldende under den rødgrønne

 • Svar på skriftlig spørsmål om økt import av ost

  09.11.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) vedrørende økt import av ost.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 15 i Stortingets spørretime 4.11.2020

  04.11.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra representanten  frå representanten Geir Pollestad (FrP) tatt opp av representanten Heidi Greni

 • Svar på spørsmål om nordmenn som har blitt utsatt for husokkupanter i Spania

  04.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (Frp) om myndighetene har gjort noe for å bistå nordmenn med eiendom i Spania som har blitt utsatt for husokkupanter.

 • Svar på spørsmål om Storbritannia og Efta-medlemskap

  04.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) om Norge har trukket frem Efta-medlemskapet, uten EØS-tilknytning, som et alternativ for Storbritannia i forbindelse med brexit-prosessen.