Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 181-200 av 2149 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om trosfrihet i Pakistan

  18.09.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) om hva Norge kan gjøre overfor Pakistan for å fremme trosfrihet, rettssikkerhet og respekt for internasjonale konvensjoner som Pakistan har forpliktet seg til

 • Svar på spørsmål om norsk næringsliv og Vest-Sahara

  17.09.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om hvordan UD kommuniserer overfor norsk næringsliv at den viktige frarådningen mot næringsliv i Vest-Sahara gjelder engasjementer som ikke er i samsvar med

 • Svar på spørsmål om Den internasjonale straffedomstolen og USA

  15.09.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hvordan utenriksministeren vil forsikre at norsk politikk overfor Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ikke vil bli påvirket av USAs planer om sanksjoner mot

 • Svar på spørsmål om EØS-midlene og menneskerettigheter

  14.09.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hva utenriksministeren vil foreta seg overfor Kraśnik og andre polske kommuner - som har vedtatt å være såkalte "LHBT-frie soner" - for å sørge for at

 • Svar på spørsmål om forskningsskipet Fridtjof Nansen

  09.09.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Ruth Grung (Ap) om statsråden vil ta initiativ til bruk av forskningsskipet i Norge så lenge det på grunn av koronapandemien ikke kan bistå utviklingsland med å utvikle en ansvarlig

 • Svar på skriftlig spørsmål om Statskog har mulighet til å gjennomføre makeskifte

  04.09.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om Statskog har mulighet til å gjennomføre makeskifter, eller er det noe i lovverket som hindrer Statskog fra dette.

 • Svar på skriftlig spørsmål om avtale med USA om å eksportere økologiske produkter til USA

  04.09.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om statsråden vil jobbe for at vi får på plass en avtale med USA som gjør det mulig for norske bedrifter å eksportere økologiske

 • Svar på skriftlig spørsmål om gjødsling av skog

  03.09.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om hvordan gjødsling av skog kan påvirke klimagassutslipp og økosystemet i skog.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kompensasjonsordning for virksomheter innen mat- og bryggeritradisjoner

  03.09.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om statsråden vil se på muligheten for å få på plass en kompensasjonsordning for virksomheter innen mat- og bryggeritradisjoner.

 • Svar på skriftlig spørsmål om forbrukernes tillit til norske, økologiske produkter

  02.09.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) om hva har statsråden tenkt å gjøre for å gjenopprette forbrukernes tillit til norske, økologiske produkter etter fôrskandalen i

 • Svar på spørsmål om flyktninger og Hellas' kystvakt

  31.08.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hvordan norske myndigheter forholder seg til påstander om at gresk kystvakt utsetter flyktninger for ny livsfare ved å plassere dem i små gummibåter og dytte dem

 • Anmodning om innsyn etter Stortingets forretningsorden § 74 - innsyn i forbindelse med Dokument 9:1 (2019-2020)

  27.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til brev 19. august 2020 fra Stortingets president, vedlagt innsynsbegjæring fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes: Det vises til § 74 Begjæringer om dokumentinnsyn i Stortingets forretningsorden og jeg vil med dette be om innsyn i

 • Svar på spørsmål om den norske hjelpen til Libanon

  24.08.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om gjennom hvilke kanaler den norske humanitære støtten til Libanon blir sendt og hvordan den blir fordelt.

 • Svar på spørsmål om barn i syriske leire

  24.08.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hvilke tiltak norske myndigheter gjør for å sikre at barn av norske statsborgere i Al-Hol, og den nærliggende Roj-leiren, ikke blir en del av dødsstatistikken i

 • Lovavdelingens uttalelse – Dokument 9:1 (2019-2020)

  21.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet ba 19. august 2020 Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling om en uttalelse om den rettslige adgangen til å instruere hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond

 • Anmodning om innsyn etter Stortingets forretningsorden § 74 – innsyn i forbindelse med Dokument 9:1 (2019-2020)

  20.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til brev 19. august 2020 fra Stortingets president, vedlagt følgende innsynsbegjæring fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes: Det vises til § 74 Begjæringer om dokumentinnsyn i Stortingets forretningsorden og jeg vil med dette be om

 • Svar på spørsmål om barneekteskap i Somalia

  20.08.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge vil engasjere seg overfor somaliske myndigheter for å hindre lovendringer som kan legitimere barneekteskap i Somalia.

 • Svar på spørsmål til Dokument 9:1 (2019-2020) fra Senterpartiet

  20.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til brev 12. august 2020 fra Senterpartiets finansfraksjon med følgende spørsmål i anledning Dokument 9:1 (2019-2020): «Sentralbanksjefen refererte i høringen 10. august at finansministeren i telefonsamtale hadde uttrykt bekymring omkring

 • Dokument 9:1 (2019-2020) - spørsmål fra Rødts finansfraksjon

  20.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Det vises til brev fra Rødts finansfraksjon 12. august 2020 med følgende spørsmål: Spørsmål 1: Dersom det er tilfelle at Norges Banks hovedstyre ikke har utredet habilitetsspørsmålet ihht. Forvaltningslovas §6 før de gikk med på Tangens premiss om

 • Juridisk utredning - sentralbankloven § 1-6 og § 2-13 – Dokument 9:1 (2019-2020)

  18.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til mitt brev 17. august 2020, hvor jeg orienterte om at jeg ville oversende en juridisk vurdering om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av