Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 141-160 av 2180 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på skriftlig spørsmål om kameraovervåking på slakterier

  25.01.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om kameraovervåking på slakterier.

 • Svar på skriftlig spørsmål om forhandlingar med EU om import av landbruksvarer

  20.01.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) om kvifor regjeringa nektar å delta i forhandlingar med EU om import av landbruksvarer saman med Island, og meiner

 • Svar på skriftlig spørsmål om EU sin del av den norske marknaden av landbruksvarer til Noreg

  20.01.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) om regjeringa vil syte for at EU sin del av den norske marknaden av landbruksvarer til Noreg vert redusert minst like mykje

 • Svar på spørsmål om polarisering og nedbygging av demokratiske institusjoner

  18.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jette F. Christensen (Ap) om hvordan Norge vil bruke sin posisjon i Sikkerhetsrådet til å diskutere polarisering, politisk løgn, bevisst agitasjon og nedbygging av demokratiske

 • Svar på spørsmål om Kina og en frihandelsavtale

  12.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om utenriksministeren mener det er akseptabelt å inngå en frihandelsavtale med Kina i full viten om den brutale undertrykkelsen og slaveriet som uigurene lever under.

 • Svar på spørsmål om saudi-arabiske myndigheters opptreden i Norge

  08.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra  Anniken Huitfeldt (Ap) om hva utenriksministeren vil foreta seg i lys av Dagbladets avsløringer om saudiarabiske myndigheters opptreden i Norge.

 • Svar på spørsmål om Norge og FNs sikkerhetsråd

  07.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om statsråden blant annet ser noen problemer eller utfordringer med de tette båndene mellom henne og ekteparet Mona Juul/Terje Rød-Larsen når Norge nå skal tre inn i

 • Svar på spørsmål om innsatte i tyrkisk fengsel

  07.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hvordan ministeren vil forholde seg til at restriksjoner på den kurdiske lederen Abdullah Öcalan og andre innsatte i Tyrkias İmrali-fengsel ifølge

 • Svar på skriftlig spørsmål om reinbeite på Stonglandshalvøya

  21.12.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om reinbeite på Stonglandshalvøya.

 • Svar på spørsmål om USAs anerkjennelse av Marokkos suverenitetskrav på Vest-Sahara

  17.12.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om hva utenriksministeren tenker om USA anerkjennelse av Marokkos suverenitetskrav på Vest-Sahara.

 • Svar på spørsmål om Andøya

  17.12.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) om mulighetene for direkte, kommersiell flyfrakt fra Andøya flystasjon.

 • Svar på spørsmål om demonstrasjoner i India

  17.12.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva utenriksministeren mener om måten demonstrasjoner og protestbevegelser har blitt møtt med i India den siste tiden, og om norske myndigheter har uttrykt uro

 • Svar på spørsmål om Iran og utestengelse fra høyere utdanning

  15.12.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Mona Fagerås (SV) om det er en systematisk utestengelse av muligheten til å ta høyere utdanning i Iran på grunnlag av sin tro, og hva ministeren i så fall mener om det.

 • Svar på spørsmål om konflikten i Etiopia

  11.12.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om hva Norge blant annet gjør for å sikre en uavhengig og troverdig dokumentering av krigshandlinger og overgrep mot sivilbefolkningen i Etiopia, og hva gjør Norge for

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om sikring av inntektsgrunnlaget for hestesporten i Norge

  10.12.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Dokument 8:126 S (2019-2020), Innst. 86 S (2020-2021)

 • Svar på spørsmål om varsling

  09.12.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra  Karin Andersen (SV) om hvordan varslersaken i UD følges opp, og hva statsråden gjør for å sikre at etnisk eller religiøst basert diskriminering ikke forekommer i departementet i lys av

 • Svar på spørsmål om egyptiske menneskerettsaktivister

  07.12.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV)  om hva den norske regjering gjør for å støtte opp om egyptiske menneskerettighetsorganisasjoner og få frigitt aktivistene som er blitt arrestert.

 • Svar på skriftlig spørsmål om rensking av grøfter

  07.12.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) at staten støtter rensking av grøfter, mens den samtidig lager planer og bruker midler til restaurering av myr, og om statsråden vil

 • Svar på skriftlig spørsmål om Norsk Rikstoto og nye spillgrenser

  07.12.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) om Norsk Rikstoto og innføring av nye spillgrenser.

 • Svar på spørsmål om stemmegiving i FN

  04.12.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan begrunne Norges stemmegiving i syv Israel-kritiske resolusjoner vedtatt i FNs generalforsamlings avkolonialiseringskomite.