Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar til Stortinget

Viser 1-20 av 197 treff.

 • Svar på spørsmål om Vest-Sahara-konflikten

  15.03.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ane Breivik (V) om hvordan regjeringen arbeider med å legge press på Marokko for at delene av Vest-Sahara som de holder under okkupasjon skal gjøres tilgjengelig for FNs Menneskerettighetsråd

 • Svar på spørsmål om nordmenn i økonomisk nød i utlandet

  03.03.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Mímir Kristjánsson (Rødt) om hva utenrikstjenesten foretar seg for å hjelpe syke og uføre nordmenn i økonomisk nød hjem fra utlandet.

 • Svar på spørsmål om hjemhenting av norske borgere

  03.03.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Wiborg (Frp) om norske myndigheter for tiden arbeider med å bistå eller hente personer til Norge som har tilsluttet seg IS eller andre terroristorganisasjoner.

 • Svar på spørsmål om Sør-Afrikas militærøvelse med Russland og Kina

  27.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om utenriksministeren kan klargjøre hva Norge mener om at Sør-Afrika i den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen skal avholde militærøvelse med Russland og Kina.

 • Svar på spørsmål om rettssak i Hongkong

  24.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (Venstre) om representanter for norske myndigheter er til stede under rettssaken mot en rekke demokratiforkjempere i Hongkong.

 • Svar på spørsmål om menneskerettsbrudd i Nicaragua

  22.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag Inge Ulstein (KrF) om hvordan Norge har reagert overfor Ortega-regimets brudd på menneskerettighetene, deriblant trosfriheten, og forfølgelse av kirkelige representanter og andre kritikere i landet, og om Norge vil foreta seg noe framover for å vise motstand mot overgrepene.

 • Svar på spørsmål om støtte til aktører i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria

  22.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om regjeringa vil 1) skalera opp støtta til lokale aktørar i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Syria og 2) sørga for at pengar kan kanaliserast via aktørar som UD allereie har strategiske partnarskapsavtalar med.

 • Svar på spørsmål om utgreiing av erfaringane med EØS-avtalen

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Alfred Jens Bjørlo (Venstre) om på kva måte utvalet som utgreiar erfaringane med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU skal vurdere betydinga av full tilgang til deltaking i EU sine forskingsprogram og EU si stadig meir omfattande satsing på utdanning, innovasjon og forsking som motor for framtidig velferd og verdiskaping.

 • Svar på spørsmål om dispensasjoner for pårørende i Ukraina med nære som ligger for døden i Norge

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om utenriksministeren vil ta initiativ overfor ukrainske myndigheter om å få på plass mulige dispensasjoner for pårørende i Ukraina slik at de kan komme til Norge for å ta farvel med sine nære som ligger for døden, forutsatt at de etter dette returnerer tilbake til Ukraina.

 • Svar på spørsmål om norsk forsvarsmateriell og Israel

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om norskeide våpenselskapers salg av forsvarsmateriell og komponenter som ender opp i Israel og om den norske statens samarbeid om forsvars- og overvåkingsutstyr med Israel.

 • Svar på spørsmål om støtte til de jordskjelvrammede landene

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) om regjeringen vil imøtekomme en forespørsel fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) om to milliarder norske kroner i støtte til de jordskjelvrammede.

 • Svar på spørsmål om støtte til Tyrkia og Syria etter jordskjelvet

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksmnister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om regjeringa vil trappa opp norsk støtte, be tyrkiske styresmakter sørga for at aktuelle grenseovergangar til Syria haldast opne og at dei opnar fleire for humanitær hjelp og legga press på styresmaktene i Syria om å tillata hjelp på tvers av frontlinjene.

 • Svar på spørsmål om Colombias freds- og forsoningstiltak

  17.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) om utenriksministeren kan redegjøre for hvordan de samarbeider med og vurderer Colombias tiltak som er iverksatt for å redusere trusler, angrep og drap på sosiale ledere og menneskerettighetsforkjempere.

 • Svar på spørsmål om Kina og militært utstyr til Russland

  17.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) om hva regjeringen gjør for å verifisere påstander om at Kina har gitt militært utstyr til Russland - utstyr som nå brukes i Ukraina - og hva regjeringen eventuelt vil  gjøre hvis påstandene stemmer.

 • Svar på spørsmål om markering ved koranbrenning

  16.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om statsråden ble konsultert forut for Oslo politidistrikts beslutning av 02.02.23 om å ikke tillate en lovlig markering ved koranbrenning utenfor Tyrkias ambassade.

 • Svar på spørsmål om bistand til Palestina

  10.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvordan statsråden vurderer den svenske regjeringens kutt i bistanden til palestinske mottakere i 2023 og hvordan det vil påvirke Norges bistand og engasjement for palestinske mottakere.

 • Svar på spørsmål om grensekryssende humanitær bistand til Syria

  10.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om utenriksministeren kan redegjøre for status på grensekryssende humanitær bistand til Syria.

 • Svar på spørsmål om avtaler mellom Norge og Iran

  07.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Mahmoud Farahmand (Høyre) om hvilke politiske avtaler og handelsavtaler som foreligger mellom Norge og Iran.

 • Svar på spørsmål om politiske fanger i Russland

  06.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen vil kreve at Russlands myndigheter løslater landets politiske fanger, inkludert alle som er fengslet for å protestere mot Russlands angrep på Ukraina.

 • Svar på spørsmål om al-Hol-leiren i Syria

  31.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren, overført til utenriksministeren, om hva statsråden gjør for å bedre situasjonen og bistå de kvinnene som fortsatt er fastlåst i al-Hol leiren i Syria.