Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar til Stortinget

Viser 1-20 av 85 treff.

 • Svar på spørsmål om reduserte bevilgninger til FN-organisasjoner

  27.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om regjeringen orienterte de aktuelle FN-organisasjonene om de foreslåtte reduksjonene i bevilgningene før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

 • Svar på spørsmål om palestinske menneskerettsorganisasjonar

  27.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt sitt svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om seks palestinske menneskerettsorganisasjonar som blei inkludert av Israel på terrorlista den 19. oktober 2021, og om utanriksministeren no vil be Israel oppheva terrorstemplinga sidan det no er sju månadar sidan terrorstemplinga fant stad.

 • Svar på spørsmål om Israels planer om innstramming av bevegelsesfriheten i Palestina

  23.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om utenriksministeren vil følge opp med israelske myndigheter Israels plan om fra 22. mai å skjerpe kraftig inn på retten til innreise og bevegelsesfrihet i Palestina, noe som særlig rammer palestinere som bor utenfor Palestina og Israel, men også vitenskapelig samarbeid, bl.a. med en kvote på maks 150 utenlandske studenter som kan studere i Palestina. Dette vil også ramme nordmenn som arbeider i Palestina eller samarbeider med institusjoner i Palestina.

 • Svar på spørsmål om konsekvenser av den nye sikkerhetsavtalen med USA

  23.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) om regjeringen blant annet har vurdert konsekvensene det vil få for Stortingets kontroll og medvirkning i sikkerhetspolitikken at avtalen med USA åpner for permanent tilstedeværelse av styrker i Norge som ikke står under Kongens befaling.

 • Svar på spørsmål om Belarus vs. Hviterussland

  23.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om regjeringen vil bidra til å endre den offisielle norske betegnelsen på Hviterussland til Belarus, slik svært mange andre land har gjort.

 • Svar på spørsmål om kontakt med Taliban-regimet

  18.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om hvor mye kontakt norske myndigheter har hatt med Taliban-regimet etter Oslo-besøket, og om regjeringen kommer til å kutte kontakten med Taliban etter at alle løftene gitt i Oslo er brutt og overlate dialogen til internasjonale organisasjoner.

 • Svar på spørsmål om Taliban og kvinners og jenters rettigheter

  18.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om Talibans tydelige brudd på løfter om å ivareta kvinner og jenters rettigheter vil få noen konsekvenser.

 • Svar på spørsmål om EUs havneforbud

  12.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om hvilke andre europeiske land som har innført et generelt unntak for russiske fiskefartøy som en del av gjennomføringen av EUs havneforbud.

 • Svar på spørsmål om medisinsk utstyr til Ukraina

  10.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Larsen (H) om hva Norge gjør for å bidra til raskere hjelp med medisinsk utstyr til Ukraina.

 • Svar på spørsmål om innsyn i hvordan EØS-lover blir til

  09.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) om den kommende EU/EØS-utredningen vil se på hvordan man kan åpne EØS-prosessene slik at media og folk kan få mer innsyn i hvordan EØS-lover blir til.

 • Svar på spørsmål om pengeoverføringer fra Russland til Norge

  08.04.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om hvordan utenriksministeren vurderer den kraftige økningen i pengeoverføringer fra Russland til Norge i perioden 17. februar til 18. mars, rett før sanksjonene trådte i kraft i norsk rett.

 • Svar på spørsmål om politiske fanger i Russland

  31.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken  Huitfeldts svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om hva regjeringen vil gjøre for å bidra til at Aleksej Navalnyj og andre politiske fanger i Russland ikke blir utsatt for økt fare i forbindelse med regimets opptrapping av angrep på opposisjonelle.

 • Svar på spørsmål om bistand til Ukraina

  29.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ola Elvestuen (V) om hvilke forespørsler om bistand til Ukraina via EUs ordning for sivil beredskap (UCPM) som har blitt håndtert av UD siden 14. februar.

 • Svar på spørsmål om EØS

  29.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om regjeringens utredning av alternativer til EØS fremdeles vil omfatte erfaringer fra Sveits sin nåværende tilknytning til EU, sett i lys av at det sveitsiske parlamentet nå har bedt regjeringen utrede sveitsisk EØS-medlemskap.

 • Svar på spørsmål om forsendelser til Ukraina

  24.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvorfor det ikke er sørget for smidige beslutningsprosesser i den akutte og kritisk situasjon i Ukraina, og om hvilket departement som nå har ansvaret for beslutninger om norsk utstyr og personell som skal sendes via EUs ordning for sivil beredskap, Union Civil Protection Mechanism (UCPM).

 • Svar på spørsmål om Russlands invasjon av Ukraina

  18.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om regjeringen mener Russlands folkerettsstridige invasjon er en aggresjonsforbrytelse etter folkeretten og/eller at invasjonen bør etterforskes som en aggresjonsforbrytelse.

 • Svar på spørsmål om barn som flykter fra Ukraina

  18.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Aniken Huitfeldts svar på et spørmål fra Grete Wold (SV)  om utenriksministeren vil ta initiativ til at norske myndigheter, i samarbeid med ukrainske myndigheter, Unicef og UNHCR, tar et spesielt ansvar for enslige mindreårige og spesielt utsatte barn som flykter fra institusjoner og kostskoler i Ukraina.

 • Svar på spørsmål om våpenhjelp til Ukraina

  17.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om regjeringen vil donere flere våpen og annet forsvarsmateriell til Ukraina eller å støtte Ukraina med midler som kan brukes til å anskaffe våpen for å forsvare landets frihet.

 • Svar på spørsmål om budsjettrammer og hjelp til Ukraina

  16.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sofie Høgestøl (V) om de to milliardene regjeringen har lovet til humanitær innsats i Ukraina innebærer en omdisponering innenfor gjeldende budsjettrammer, og om regjeringen vil komme til Stortinget med forslag om ytterligere nødhjelp til Ukraina utover inneværende budsjettrammer.

 • Svar på spørsmål bistand til Ukraina

  16.03.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om regjeringens bidrag på to milliarder kroner til Ukraina vil komme i tillegg til allerede bevilget utviklingsbistand i 2022, eller om  regjeringen vil ta fra langsiktig bistand for å dekke inn denne ekstrabevilgningen til humanitær støtte.