Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om soningsforhold i Tyrkia

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om Abdullah Öcalans soningsforhold i Tyrkia.

Skriftlig spørsmål nr. 598 (2018-2019).
Datert 14.12.2018

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Abdullah Öcalan har siden 1999 sonet en livstidsstraff på fangeøya Imrali i isolasjon. Han har blitt holdt i total isolasjon siden 2016 av tyrkiske myndigheter og har blitt nektet besøk fra sin advokat siden 2011. Nøytral informasjon om helsetilstand kommer ikke ut, noe som er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Vil utenriksministeren legge press på Tyrkia, som Norge er alliert med gjennom Nato, for at hans advokater og familiemedlemmer får besøke han på Imrali?

Utenriksministerens svar:

Regjeringen legger overfor tyrkiske myndigheter vekt på vår generelle bekymring for menneskerettssituasjonen i Tyrkia og understreker også betydningen av å respektere internasjonale forpliktelser.

Samtidig støtter regjeringen Europarådets samarbeid og dialog med tyrkiske myndigheter. Europarådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsippet, og de jobber med spørsmål knyttet til Öcalans soningsforhold i Tyrkia.

Europarådet følger situasjonen i Tyrkia tett og behandler den i flere av sine organer. Den europeiske komiteen for forebygging av tortur (CPT) har jevnlig kontakt med tyrkiske myndigheter. Komiteens rapport etter det siste besøket i fengslet der Öcalan sitter, og Tyrkias svar, ligger på Europarådets hjemmesider. Det framgår der at tyrkiske myndigheter bes om å sikre at alle fanger på Imrali får mulighet til besøk av slektninger og advokater.   

 

Til toppen