Svar på spørsmål om WTO-medlemer

Utanriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål frå representanten Liv Signe Navarsete (Sp) om WTO-medlemer.

Skriftlig spørsmål nr. 382 (2017-2018)
Datert 28.11.2017

Frå representanten Liv Signe Navarsete (Sp)  
Eg vil be utanriksministeren gje skriftleg svar på føIgjande spørsmåI: Kven er «andre likesinna medlemer» av WTO?  

Svaret frå utanriksministeren  
Ulike WTO-medlemer er likesinna i ulike spørsmål eller delspørsmål. I fleire jordbruksspørsmål er G10-medlemmene (Japan, Sveits, Sør-Korea, Taiwan, Israel, Liechtenstein, Mauritius, Island) likesinna med Noreg.

Til toppen