Svar på spørsmål om tilstedeværelse under FNs generalforsamling

Skriftlig spørsmål nr. 47 (2015-2016)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om utenriksministeren forlot salen under president Abbas' innlegg under generalforsamlingen i FN.

Skriftlig spørsmål nr. 47 (2015-2016).
Datert 08.10.2015

Fra representanten Svein Roald Hansen (Ap) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Er det i tråd med regjeringens holdning til og politikk overfor palestinerne å demonstrere mot president Abbas innlegg i FN ved å forlate salen under hans tale?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen er dypt bekymret over de siste ukers voldseskalering på bakken, særlig i Jerusalem og på Vestbredden. Det er nå helt avgjørende at partene bidrar til å stabilisere situasjonen og hindrer videre spredning av uro og vold.

President Abbas sin tale i FNs generalforsamling er et uttrykk for dyp frustrasjon over mangelen på fremskritt i de mange forhandlingsforsøkene siden Oslo-avtalene. Abbas understreket samtidig betydningen av den møysommelige innsatsen som har vært lagt ned i å bygge opp palestinske statsinstitusjoner, ikke minst arbeidet som har vært gjort av Norge som leder av giverlandsgruppen med å styrke den palestinske økonomien.

Styrking av palestinske institusjoner og økonomien er sentrale virkemidler for både å ivareta stabiliteten i området og for å legge et grunnlag for en fremtidig palestinsk stat. For å uttrykke støtte til denne langsiktige innsatsen, herunder det møysommelige arbeidet gjennom giverlandsgruppen, deltok jeg på den palestinske flaggheisingsseremonien under FNs generalforsamling.

Norge vil nå styrke den lokale innsatsen til giverlandsgruppen, og videreføre vårt bidrag til en politisk løsning på konflikten. Regjeringen mener at det er avgjørende at partene viser vilje og evne til å gjenoppta de vanskelige forhandlingene om sluttstatusspørsmål. Det internasjonale samfunnet må bistå med å trekke inn de arabiske landene på en sterkere måte enn tidligere.

Hver høst oppnevnes to grupper av stortingsrepresentanter under FNs generalforsamling. Disse er oppnevnt ved Kongelig resolusjon og inngår i den norske delegasjonen. De representerer ikke regjeringen, men Stortinget. Norske myndigheter overvar alle innlegg i sin helhet under årets generalforsamling.