Svar på spørsmål om fengsling for spontanaborter

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Abid Raja (V) om utenriksministeren har tatt opp med El Salvadors utenriksminister at kvinner dømmes til fengsel for spontanaborter .

Skriftlig spørsmål nr. 461 (2017-2018).
Datert 07.12.2017

Fra representant Abid Raja (V):
Har utenriksministeren tatt opp saken om at kvinner dømmes til fengsel for spontanaborter med El Salvadors utenriksminister?

Utenriksministerens svar:
Nylig uttrykte vår ambassadør i Mexico, som også er akkreditert til El Salvador, norsk bekymring for situasjonen til Teodora del Carmen Vasquez overfor salvadoranske myndigheter. Det er beklagelig at dommen opprettholdes.

Til tross for denne konkrete dommen, er det tegn til at myndighetene ønsker å myke opp sin strenge lovgivning. Norske myndigheter diskuterte dette helt nylig med FNs befolkningsfond (UNFPA) som også søker å påvirke salvadoranske myndigheter på dette området.

Vi vil fortsette vårt påvirkningsarbeid overfor salvadoranske myndigheter slik vi allerede har gjort ved flere anledninger. Under siste landhøring av El Salvador i FNs menneskerettighetsråd stilte Norge flere spørsmål om abort og seksuelle og reproduktive rettigheter.

Innsatsen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, inkludert arbeidet for trygge aborter, er et prioritert arbeid for regjeringen. Regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken (2016-2020) er et nøkkelverktøy for å arbeide helhetlig med tematikken. Norge er blant de største giverne til dette arbeidet globalt. Regjeringen arbeider med og i FN, internasjonale frivillige organisasjoner samt globale finansieringsmekanismer som prioriterer kvinner, barn og unges helse.

I Latin-Amerika støtter Norge Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen og andre menneskerettighetsinstitusjoner, der lignende saker blir behandlet. Norge støtter f.eks. organisasjonen «Center for Justice and International Law» (Cejil), som i El Salvador følger opp konkrete abortsaker og hvor de gjør et viktig påvirkningsarbeid for å tilpasse lovgivningen til internasjonale standarder.

Vi vil i vår kontakt med salvadoranske myndigheter fortsette å følge opp både abortlovgivningen generelt og den konkrete saken til Teodora del Carmen Vasquez.

Til toppen