Historisk arkiv

Svar på spørsmål om dommeren Afiuni i Venezuela

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Espen Barth Eide har svart på et spørsmål fra Morten Høglund (Frp) om situasjonen for den venezuelanske dommeren Maria Lourdes Afiuni.

Skriftlig spørsmål nr. 356 (2012-2013)

Fra representanten Morten Høglund (Frp) til utenriksministeren:
Maria Lourdes Afiuni var dommer i Venezuela inntil hun ble avsatt av president Hugo Chavez og deretter fengslet. Presidenten har i offentlige medier argumenter for at Afiuni skulle dømmes til 30 års fengsel. Den siste tiden har hun sittet i husarrest. Har Norge protestert på denne fengslingen og følger vi opp Afiunis situasjon gjennom vår ambassade i Caracas?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen arbeider aktivt for å fremme menneskerettighetene. Dette arbeidet står sentralt i vår utenrikspolitikk. 

Norge følger med bekymring menneskerettighetssituasjonen i Venezuela. Vi tar regelmessig opp menneskerettighetssaker i relevante fora. Regjeringen er oppmerksom på Afiuni-saken. Rapporter om at grunnleggende prinsipper for rettssikkerhet til enkeltmennesker utfordres i denne og andre saker i Venezuela gir grunn til bekymring. 

Ambassaden vår i Caracas holder også løpende kontakt med sentrale aktører innen menneskerettighetsfeltet, og følger utviklingen nøye via mediene og kontakt med andre ambassader. Ambassaden har over lengre tid drevet samarbeidsprosjekter med lokale menneskerettighetsorganisasjoner for å fremme ytringsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter i Venezuela. Vi støtter også opp om den innsatsen FN-systemet gjør for å fremme menneskerettighetene på landnivå. På denne måten forsøker vi å bidra til endring på lengre sikt. 

Utenriksdepartementet har besluttet å flytte ambassaden i Caracas til Bogota i løpet av 2013. Ambassadens arbeid i Venezuela vil imidlertid bli videreført fra Bogota. Vi vil vurdere hvordan ambassaden kan følge opp Afiuni-saken og andre tilsvarende saker på best mulig måte.

Til toppen