Svar på spørsmål om Tyrkias intervensjon i Afrin

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hva utenriksministeren har gjort for å si tydelig fra om Norges holdning til den tyrkiske intervensjonen i Afrin.

Skriftlig spørsmål nr. 1206 (2017-2018).
Datert 21.03.2018

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
Hva har utenriksministeren gjort for å si tydelig fra om Norges holdning til den tyrkiske intervensjonen i Afrin?

Utenriksministerens svar:
Tyrkiske myndigheter er gjort kjent med Norges bekymring for situasjonen i Afrin gjennom diplomatiske kanaler, som blant annet vår ambassade i Ankara. Jeg har også gitt uttrykk for dette i den utenrikspolitiske redegjørelsen 27. februar, i mitt møte med Europaparlamentets utenrikskomité 20. mars, i svar på spørsmål fra Stortinget og i media. I mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om situasjonen i Syria, med vekt på Afrin.

Konfliktbildet i det nordvestlige Syria er sammensatt og uoversiktlig. Mange aktører med ulike interesser bidrar til ustabilitet og gjør det vanskelig å finne en løsning. Forholdene i og rundt Afrin er urovekkende. Ifølge FN er over 130.000 mennesker drevet på flukt fra Afrin-området. Det kommer i tillegg til over 350.000 mennesker som har vært på flukt siden midten av desember. Strømmen av nye fordrevne gjør situasjonen enda verre for befolkningen i Syria. Det er avgjørende at alle parter tilrettelegger for humanitær hjelp, tar hensyn til sivile og sikrer at de får forlate området på trygt vis. Norge gir betydelig støtte til humanitære aktører som arbeider i området.

Vi har uttrykt forståelse for Tyrkias sikkerhetsbekymringer, men har samtidig tydelig understreket viktigheten av at Tyrkia respekterer begrensningene som ligger i folkeretten når det gjelder selvforsvar mot ikke-statlige grupper på en annen stats territorium. Tyrkia må ikke gå lenger enn det som er nødvendig og proporsjonalt for å hindre og imøtegå angrep inn på tyrkisk territorium. Vi oppfordrer alle parter til tilbakeholdenhet, og til å avstå fra handlinger som kan vanskeliggjøre politiske løsninger i Syria og kampen mot Isil.

Til toppen