Svar på spørsmål om religiøse minoriteters rettigheter i Pakistan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Mani Hussaini (Ap) om hvordan Norge jobber for religiøse minoriteters rettigheter i Pakistan.

Skriftlig spørsmål nr. 248 (2017-2018).
Datert 14.11.2017

Fra representanten Mani Hussaini (Ap):
Hvordan jobber Norge med å sikre religiøse minoriteters rettigheter, og særlig når det gjelder ahmadiyyaene i Pakistan?

Utenriksministerens svar:
Beskyttelse av religiøse minoriteter er sentralt i Norges arbeid med menneskerettigheter.

Regjeringen har gradvis økt støtten til religiøse minoriteter de siste fire årene, fra ti millioner kroner i 2013 til 48 millioner kroner i 2017. På neste års budsjett planlegger regjeringen å øke med ytterligere 30 millioner, til totalt 78 millioner.

Utenriksdepartementet har laget en egen veileder for arbeidet for tros- og livssynsfrihet. Det er utnevnt en spesialrepresentant for tro- og livssynsfrihet som samarbeider tett med med den internasjonale kontaktgruppen for tros- og livssynsfrihet, relevante spesialrapportører i FN-systemet og andre internasjonale nettverk.

Regjeringen har i flere år støttet det internasjonale parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet (IPPFORB). Vi støtter også Minority Rights Group, som arbeider for å styrke minoriteters evne til å fremme sine rettigheter overfor egne myndigheter. Våren 2017 ble det inngått en treårig rammeavtale for støtte til Senter for studier av Holocaust sitt internasjonale arbeid med religiøse minoriteter.

Situasjonen til religiøse minoriteter i Pakistan er bekymringsfull. Norge tar dette regelmessig opp i møter med pakistanske myndigheter. Ambassaden i Islamabad har jevnlig dialog med menneskerettighetsforkjempere som arbeider med denne problematikken. Dette inkluderer støtte til konkrete prosjekter gjennom lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. Både spesialrepresentanten for tros- og livssynsfrihet og ambassaden i Islamabad har kontakt med representanter for ahmadiyyaene.

I Pakistans siste landgjennomgang i FNs menneskerettighetsråd ba Norge om at angrep på og vold mot religiøse minoriteter må etterforskes og overgriperne stilles til ansvar.

Til toppen