Svar på spørsmål om miljøaktivister

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) om hva utenriksministeren vil gjøre for å sikre at mennesker som vier livet sitt til å verne om naturen skal være trygge når de kjemper for sin sak i land som samarbeider med Norge om miljøspørsmål.

Skriftlig spørsmål nr. 919 (2017-2018).
Datert 12.2.2018

Fra representanten Per Espen Stoknes (MDG) til utenriksministeren:
Det har aldri vært farligere å kjempe for miljøet, i 2017 ble 197 miljøaktivister drept og 200 i 2016. De fleste drapene skjer i Brasil og det er ofte politi eller militære instanser som er mistenkte for drapene. Brasil er et av de viktigste samarbeidslandene for Norges internasjonale klima- og skogsatsing. Hva vil utenriksministeren gjøre for å sikre at mennesker som vier livet sitt for å verne om naturen skal være trygge når de kjemper for sin sak i land som samarbeider med Norge om miljøspørsmål?

Utenriksministerens svar:
Globalt har det vært en økning i drap på og trakassering av miljøforkjempere de siste årene. Studier viser at det annenhver dag drepes en menneskerettighetsforsvarer som jobber for miljøsaker. Dette henger ofte sammen med ulovlig avskoging og andre former for skogkriminalitet. Denne utviklingen er alvorlig, og Norge er en pådriver for økt internasjonal innsats.

Som ledd i vår klima- og skogsatsing, har Norge løpende dialog med brasilianske myndigheter for å bekjempe dette. Sakene er ofte uoversiktlige og krevende å etterforske. Myndighetene utsettes også for vold og trusler i sitt arbeid med å bekjempe miljøkriminalitet. I tillegg til ulike insentiver for å bevare skogen, er vårt skogsamarbeid med Brasil innrettet for å forebygge ulovlig hogst og utnyttelse av skogen. Det norskstøttede Amazonasfondet bidrar bl.a. til styrking av miljøpolitiet for å motvirke straffrihet. En annen komponent er styrking av sivilsamfunnsgrupper og urfolksorganisasjoner for at disse i større grad kan beskytte seg selv og sine territorier.

Det internasjonale samfunn må bidra til at det gjøres mer for å beskytte miljøforkjempere.

Norge gir i dag økonomisk og politisk støtte til en rekke menneskerettighets- og miljøforkjempere. Norge planlegger også å fremme en særskilt FN-resolusjon om miljøforkjempere i Menneskerettighetsrådet i mars 2019. Her vil koblinger til landrettigheter, urfolk og næringslivets rolle stå sentralt. Økt oppmerksomhet internasjonalt er et viktig steg på veien mot et større politisk engasjement i dette krevende landskapet.

Til toppen