Svar på spørsmål om Tyrkia og Nord-Syria

Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om kva utanriksministeren har føretatt seg for å hindre  at Tyrkias president Erdogan vil "reinske" område i Nord-Syria for "terroristar" som han har annonsert, og om ho vil ta saka opp med den tyrkiske ambassadøren og/eller i tryggingsrådet i FN.

Skriftlig spørsmål nr. 2704 (2021-2022).
Datert 29.08.2022

Frå representanten Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren:
I Klassekampen 24. august uttala utanrikssjefen for sjølvstyremaktene i Nord Syria, Abdulkarim Omar, bekymring for at eit nytt tyrkisk angrep vil medføre store menneskelege lidingar og eit tryggingsvakuum som IS kan utnytte. Tyrkias president Erdogan har annonsert at han vil «reinske» området for «terroristar». Kva har utanriksministeren føretatt seg for å hindre eit slikt folkerettsstridig åtak, og vil ho ta saka opp med den tyrkiske ambassadøren og/eller i tryggingsrådet i FN?

Utenriksministerens svar:
Norge fordømte den tyrkiske operasjonen mot syrisk territorium da den ble iverksatt i 2019, og ba Tyrkia om at den skulle bli avsluttet umiddelbart. Vi oppfordret i den forbindelse Tyrkia til å respektere folkeretten, inkludert internasjonal humanitærrett. Dette ble kommunisert direkte til tyrkiske myndigheter. Norge drøftet situasjonen i Sikkerhetsrådets møte om Syria så sent som i juli, og advarte mot konsekvensene av en eskalering av konflikten nord i landet.

Uttalelser fra tyrkiske ledere i sommer indikerte en mulig militær aksjon på syrisk territorium. Vi har ikke kjennskap til at en slik aksjon har funnet sted. Jeg finner det derfor ikke riktig, slik som stortingsrepresentant Fiskaa spør om, å ta stilling til en eventuell behandling av spørsmålet i FNs sikkerhetsråd.

Jeg er bekymret for situasjonen i Syria. Norge anerkjenner at Tyrkia har sikkerhetsbehov. Samtidig har Syria krav på respekt for landets territorielle integritet. Norge forventer at Tyrkia og alle andre land respekterer folkeretten.