Svar på spørsmål om drapsdømt i Somaliland

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hvilke motytelser eller lovnader har Norge gitt for at Somaliland skulle akseptere at drapsdømte Hayd får anke til Høyesterett.

Skriftlig spørsmål nr. 1328 (2020-2021).
Datert 17.02.2021

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Hvilke motytelser eller lovnader har Norge gitt for at Somaliland skulle akseptere at drapsdømte Hayd får anke til Høyesterett?

Utenriksministerens svar:
Det var en dramatisk og nedslående beskjed at ankedomstolen i Hargeisa 14. februar stadfestet dødsdommen mot den norske borgeren. Dødsdommen er uakseptabel, og den må ikke fullbyrdes.

Jeg snakket med Somalilands president i november i fjor, og fikk da forsikringer om at dommen ikke vil fullbyrdes før de ordinære rettsprosessene er gjennomført fullt ut, og at Somalilands rettssystem omfatter ankemuligheter. Vår ambassade i Nairobi har fått de samme forsikringene i sine møter med lokale myndigheter. Jeg forventer at lokale myndigheter følger sine egne lover og regler, og vi følger også opp dette i vår kontakt med dem. Etter at ankedomstolen i Hargeisa 14. februar stadfestet dødsdommen, fikk vi derfor på nytt bekreftet at den norske borgeren har ankemuligheter i Somalilands høyesterett.

Utenrikstjenesten har ikke fått signaler fra lokale myndigheter om at de ikke ville akseptere at nordmannen får anke dødsdommen videre i det lokale rettssystemet. Det lokale rettssystemet omfatter allerede ankemuligheter til Somalilands høyesterett, og det er altså ikke noen spørsmål om motytelser eller lovnader for at rettsvesenet skal akseptere at den norske borgeren får anke.

Det er den norske borgerens advokater som vil anke saken. Den norske borgeren er representert ved advokater i Somaliland og har bistandsadvokater i Norge. I tillegg arbeider utenrikstjenesten intenst langs flere spor for å forhindre at en eventuell rettskraftig dødsdom vil bli fullbyrdet.