Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om arbeid i Norge og internasjonale forpliktelser

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Sande (Ap) om i hvilken grad Norge - i henhold til annet internasjonalt regelverk og nasjonale bindingslister - har forpliktet seg til å ta imot arbeidere fra andre land som kan utføre arbeid i Norge dersom EØS-avtalen faller bort.

Skriftlig spørsmål nr. 1162 (2018-2019).
Datert 07.03.2019

Fra representanten Leif Audun Sande (Ap) til utenriksministeren:
Gitt at EØS-avtalen er bortfalt. I hvilken grad har Norge i henhold til annet internasjonalt regelverk og nasjonale bindingslister forpliktet seg til å ta imot arbeidere fra andre land som kan utføre arbeid i Norge? 

Utenriksministerens svar:
Jeg forstår det slik at spørsmålet gjelder hvilke folkerettslige forpliktelser Norge har utover EØS-avtalen på det aktuelle feltet.  

Bortsett fra EØS-avtalen har Norge ingen folkerettslige forpliktelser til å gi adgang til det norske arbeidsmarkedet for utenlandske arbeidere.  

På det handelspolitiske området er det imidlertid enkelte åpninger. Visse kategorier av tjenesteytere kan komme til Norge for å utføre kortsiktige tjenesteoppdrag. I WTO-avtalen om handel med tjenester, Gats, er en av måtene å levere tjenester på gjennom tilstedeværelse av personer på midlertidig basis. Det vil si at en utenlandsk tjenesteyter leverer tjenester i kjøpers hjemland på basis av en midlertidig oppholdstillatelse.  

I vår Gats-bindingsliste har Norge forpliktet seg til å gi markedsadgang etter Gats-reglene for denne leveringsmåten, men det er satt krav om blant annet høy kompetanse hos de personene som skal oppfylle kontrakten og en begrensning på tre måneder i oppholdets varighet i Norge. Det stilles også krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstagere mens de utfører oppdraget i Norge.  

Der disse vilkårene er oppfylt, betyr altså dette at Gats kan forplikte oss til å åpne for en kontrakt som en tjenestebedrift fra et annet WTO-medlem har inngått med norsk kjøper – også om oppdraget bare kan oppfylles ved at ansatte i tjenestebedriften kommer til Norge. 

 

Til toppen