Svar på spørsmål om avtaler mellom Norge og Iran

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Mahmoud Farahmand (Høyre) om hvilke politiske avtaler og handelsavtaler som foreligger mellom Norge og Iran.

Skriftlig spørsmål nr. 1195 (2022-2023).
Datert 31.01.2023

Fra representanten Mahmoud Farahmand (H) til utenriksministeren:
Hvilke politiske avtaler og handelsavtaler foreligger mellom Norge og Iran?

Utenriksministerens svar:
Norge har fire folkerettslige avtaler inngått på regjeringsnivå mellom Norge og Iran, alle fra før revolusjonen i 1979. Følgende  fire avtaler er registrert i det offentlig tilgjengelige traktatregisteret (se Norges traktater - Lovdata):

  • Blandet kommisjon for økonomisk og teknisk samarbeid mellom Norge og Iran av 4. mai 1976.
  • Luftfartsavtale mellom Norge og Iran av 10. juni 1975.
  • Vennskaps-, handels- og sjøfartstraktat mellom Norge og Iran av 8. mai 1930.
  • Samt en uregistrert noteveksling av 4. november 1956 om gjensidig fritak for beskatning av luftfartsinntekter.

Disse avtalene har i realiteten liten praktisk betydning for Norges forhold til Iran i dag.

Norge har ingen handelsavtale med Iran. Iran er ikke medlem av WTO og Norges frihandelsavtaler baserer seg på WTO-avtalene.

Vedrørende skatteavtale vises det til finansministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 164 (2022-23) fra representanten Elvestuen.

Når det gjelder ikke rettslig bindende politiske avtaler mellom Norge og Iran, er det under denne regjering blitt undertegnet en MoU (Memorandum of understanding) i juni 2022 mellom de to lands utenriksdepartementer om bilaterale konsultasjoner. Norge har slike MoUer om politiske konsultasjoner med de fleste land i Gulfregionen, på departementsnivå. Disse er ikke folkerettslig bindende.