Svar på spørsmål om årlig beløp for internasjonalt samarbeid om 2030-agendaen for barne- og ungdomsorganisasjonene

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om det bør settes av et årlig beløp for internasjonalt samarbeid om 2030-agendaen for barne- og ungdomsorganisasjonene.

Skriftlig spørsmål nr. 1062 (2017 – 2018).
Datert 05.05 2017

Fra representatnten Trine Skei Grande (V):
I Innst. 7 S 2016-2017 ber Stortinget regjeringen om å vurdere om det bør settes av et årlig beløp for internasjonalt samarbeid om 2030-agendaen for barne- og ungdomsorganisasjonene. Det har så vidt meg bekjent ikke blitt vurdert enda. Har statsråden vurdert dette?

Utenriksministerens svar:
2030-agendaen for bærekraftig utvikling har som mål å utrydde alle former for fattigdom innen 2030. Det er et ambisiøst mål. Uten et bredt engasjement i vårt samfunn, og i de land vi samarbeider med, vil det ikke være mulig å nå dette målet. Ungdom må derfor engasjeres i gjennomføringen av bærekraftsmålene. Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er invitert inn i et samarbeid med Norad om hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Norad har ordninger der norske barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om midler for internasjonalt samarbeid, herunder samarbeid om 2030-agendaen. Den mest relevante ordningen vil være informasjonsstøtten i budsjettposten for sivilt samfunn. Gjennom informasjonsstøtten, har LNU fått tildelt 1,4 millioner for 2016 og 1,2 millioner kroner for 2017. Informasjonsstøtten er på til sammen 60 millioner, hvorav 14 millioner er satt av til tiltak direkte relatert til bærekraftsmålene. Det er flere barne -og ungdomsorganisasjoner blant mottakerne.  

Spørsmålet om det skal settes av et årlig beløp for internasjonalt samarbeid om 2030-agendaen for barne- og ungdomsorganisasjoner vil vurderes i forbindelse med budsjettet for 2018.    

Til toppen