Svar på spørsmål om betaling for konferanse

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Sivert Bjørnstad (Frp) om det er riktig at skattebetalerne skal betale for Norges FN-ambassadørs deltakelse på et privat arrangement.

Skriftlig spørsmål nr. 1395 (2019-2020).
Datert 22.04.2020

Fra representanten Sivert Bjørnstad (Frp) til utenriksministeren:
Mener utenriksministeren det er riktig at skattebetalerne skal betale for Norges FN-ambassadørs deltakelse på et privat arrangement?

Utenriksministerens svar:
FN-ambassadør Mona Juul var invitert til konferansen «Back to University» ved Wharton business school for å delta i en paneldebatt om fremtidsutsiktene for verden i 2020. Hun var til stede på hele konferansen. Arrangøren organiserte overnatting, men ikke transport for ambassadøren til og fra arrangementet. 

Mona Juul deltok som FN-ambassadør etter å ha vurdert paneldebatten hun var invitert til å delta i og programmet for konferansen som faglig relevant. Innlegget hennes fokuserte på FNs rolle og fremtidsutsikter i det internasjonale samarbeidet.  

Når statsansatte deltar på reiser eller seminarer på tjenestens vegne, skal det betales av arbeidsgiver. Statsansatteloven og de etiske retningslinjene for statstjenesten er klare på at statsansatte ikke skal ta imot reiser, hotellopphold eller andre ytelser som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke deres tjenestehandlinger. Dette fremgår også av statens veileder om gaver i tjenesten. 

FN-delegasjonen i New York dekket transport fra New York til Philadelphia og tilbake. Opphold skulle også vært betalt av delegasjonen, men ved en feil ble ikke det gjort. FN-delegasjonen har allerede tatt initiativ til at dette blir ordnet opp i.