Svar på spørsmål om støtte til Bike for Peace

Utenriksminsiter Børge Brende har svart på et spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) om støtte til prosjektet Bike for Peace.

Skriftlig spørsmål nr. 80 (2014-2015).
Datert 16.10.2014

Fra representanten Per Olaf Lundteigen (Sp) til utenriksministeren:
Tore Nærland, en svaksynt og fredsforkjemper, har i flere 10-år brukt sykkelen som talestol for sitt budskap. I vår arrangerte hans ideelle prosjekt Bike for Peace i samarbeid med organisasjonen Mayors for Peace en tur jorden rundt på tolv dager. MåIsetningen med kampanjen var å få flere folk ut på sykkel og en verden uten atomvåpen innen 2020. Hvordan kan det ha seg at et norsk grasrotengasjement i tråd med Stortingets vilje om nedrustning ikke kommer opp og får den støtte og anerkjennelse som det fortjener? 

Utenriksministerens svar:
Bike for Peace har i 2014 fått tilskudd fra Utenriksdepartementet på NOK 70.000 til produksjon av informasjonsmateriell basert på turen Bike around the world under tilskuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred». Informasjonsmateriellet skal deles ut gratis til skoler, bibliotek og andre steder der det holdes foredrag om turen. Bakgrunnen for tildelingen er at departementet anser grasrotengasjement om nedrustning som viktig og støtteverdig. 

Departementet har i denne saken gått langt i å legge til rette for at prosjektet kunne få den støtten det fortjener. Tore Nærland søkte opprinnelig om støtte under tilskuddsordningen «Utvikling og nedrustning». Denne tilskuddsordningen stiller imidlertid krav om at all støtte skal kunne klassifiseres som ODA-godkjent bistand etter retningslinjene gitt av OECDs Development Assistance Committee (DAC). Prosjektet det ble søkt om støtte til kunne ikke klassifiseres i henhold til dette. Det var derfor ikke mulig å gi støtte under denne ordningen. 

Utenriksdepartementet besluttet da på eget initiativ å behandle søknaden under tilskuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred» for å øke muligheten for støtte. Under denne ordningen har departementet funnet grunnlag for å støtte deler av prosjektet, basert på kriteriene for tilskuddsordningen. Deler av tilskuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred» kan brukes til prosjekter som ikke kan klassifiseres som ODA-godkjent. 

Bike for Peace har klaget på avslaget om støtte under tilskuddsordningen «Utvikling og nedrustning». Denne klagen vil bli behandlet av Kongen i Statsråd på vanlig måte.

Til toppen