Svar på spørsmål om boikott av Israel

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om utenriksministeren er enig med AUF i at statlig boikott av Israel vil være et konstruktivt bidrag for å skape en fredelig relasjon mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene.

Skriftlig spørsmål nr. 549 (2021-2022).
Datert 02.12.2021

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren:
Er utenriksministeren enig med AUF i at statlig boikott av Israel vil være et konstruktivt bidrag for å skape en fredelig relasjon mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene?

Utenriksministerens svar:
Nei. Verken regjeringen eller Arbeiderpartiet er enige med AUF på dette punktet.