Svar på spørsmål om bokmessen i Frankfurt i 2019

Skriftlig spørsmål nr. 1002 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om  utenriksministeren vil bidra til at Norge blir hovedgjesteland på bokmessen i Frankfurt i 2019.

Skriftlig spørsmål nr. 1002 (2014-2015).
Datert 20.05.2015

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren bidra til at Norge blir hovedgjesteland på Bokmessen i Frankfurt i 2019?

Begrunnelse: Island og Finland har nylig vært hovedgjesteland på bokmessen i Frankfurt med svært gode resultater både for litteratur og reiseliv. Bokmessen får besøk av 10.000 journalister fra 100 land og er viktig for et lands synlighet og omdømme.

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til svar fra kulturministeren på skriftlig spørsmål nr. 1003 vedrørende Norge som hovedgjesteland på bokmessen i Frankfurt i 2019.

Norla har tatt initiativ til å søke om at Norge skal være gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019. Kulturdepartementet behandler denne saken i samråd med berørte departementer.

Til toppen