Svar på spørsmål om Boko Haram

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) om hvilke tiltak som er tatt for å bistå de som har blitt ofre for Boko Harams bortføringer og bruk av barn.

Skriftlig spørsmål nr. 896 (2015-2016).
Datert 12.04.2016

Fra representanten Line Henriette Hjemdal (KrF):
Boko Haram bortførte for to år siden 200 jenter i Nigeria. De er fremdeles i terrororganisasjonens hender. Unicef har nå kommet med en rapport som viser at Boko Haram har intensivert bruken av barn som selvmordsbombere. I 2014 var det om lag fire tilfeller, mens i 2015 var det 44 tilfeller. Det er helt uakseptabelt. Hvilke internasjonale tiltak har utenriksministeren tatt initiativ til for å sikre at jentene kan reddes ut av fangenskap og hindre at barn blir brukt som selvmordsbombere, og hvilke ytterligere tiltak vil iverksettes?

Utenriksministerens svar:
Boko Haram har over lengre tid terrorisert befolkningen i området rundt Tsjadsjøen, både i Nigeria, Niger, Tsjad og Kamerun. Mange tusen er drept, og millioner av mennesker er drevet på flukt.

Sikkerhetsutfordringene er betydelige, og gruppens voldshandlinger har store negative konsekvenser for folks dagligliv i området. Både statsministeren og jeg har fordømt Boko Harams handlinger. Bekjempelse av terror og radikalisering er en felles internasjonal bekymring. Utviklingen i Nigeria vil fortsatt være høyt på dagsordenen.

Det er viktig å se på årsakene til at voldelige grupperinger som Boko Haram vokser frem, og bidra til forebygging og utvikling. Norge yter humanitær hjelp til internt fordrevne i området og gir langsiktig bistand som kommer befolkningen nordøst i Nigeria til gode. Via Unicef støtter Norge et program for trygge skoler nord i Nigeria. Å sikre trygge skoler er et sentralt tiltak for å forhindre kidnapping og rekruttering av barn til terrorgrupper som Boko Haram.

Trygg skole-initiativet har som mål å gi 100 000 barn på flukt kvalitetsundervisning under sikre forhold. Norge har også støttet grunnutdanning i Niger, spesielt i de områdene i sørøst som er særlig utsatt for angrep. Gjennom flere internasjonale aktører har vi i en årrekke finansiert helsetiltak for mødre og barn. Gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP) bidrar vi til fred- og forsoningstiltak i flere lokalsamfunn.

Norge støtter i tillegg Nigerias gjennomføring av FNs globale anti-terrorstrategi. Det skjer i form av et FN-prosjekt som setter Nigeria i stand til å bruke FN-institusjonenes ressurser når det gjelder forebygging av terrorisme.