Svar på spørsmål om Cuba, Norad og Norfund

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) om hvorfor Cuba ikke er en del av Norad og Norfund sine samarbeidsland.

Skriftlig spørsmål nr. 152 (2016-2017).
Datert 28.10. 2016

Spørsmål fra representanten Olaug Vervik Bollestad (KrF):
Kan statsråden si noe om hvorfor Cuba ikke er en del av Norad og Norfund sine samarbeidsland?

Utenriksministerens svar:
Cuba er på Utenriksdepartementets liste over samarbeidsland i utviklingspolitikken. Denne er også gjeldende for Norad. Cuba mottar bistand både fra Utenriksdepartementet og Norad. I 2015 var denne på totalt 27,8 millioner kroner.

Norfund kan operere uavhengig av listen over samarbeidsland, men forutsettes å vektlegge sektormessig og geografisk konsentrasjon. Investeringer i de minst utviklede landene og Afrika sør for Sahara skal prioriteres.

Det betyr at Norfund i prinsippet kan investere i Cuba, men landet er ikke prioritert innenfor fondets egen strategi. Denne er besluttet i Norfunds styre.

Til toppen