Svar på spørsmål om samvittighetsfange på Cuba

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om utenriksministeren vil ta kontakt med myndighetene og be om at samvittighetsfangen Eduardo Cardet på Cuba løslates umiddelbart.

Skriftlig spørsmål nr. 640 (2016-2017).
Datert 08.02.2017

Fra representanten Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren ta kontakt med myndighetene på Cuba og be om at samvittighetsfangen Eduardo Cardet umiddelbart løslates?

Utenriksministerens svar:
Cuba er inne i en brytningstid, hvor det åpnes opp for mer økonomisk frihet samtidig som den politiske modellen består. Opphevelse av utreiseforbud, forbedret tilgang til internett og bloggeres bidrag til brudd på statens mediemonopol er tegn på at utviklingen går i riktig retning. Bildet er likevel ikke entydig. Fra flere kilder er det i den senere tid rapportert om økning i antallet politisk motiverte anholdelser.

Samarbeidet om fredsprosessen i Colombia har bidratt til økt kontakt mellom Cuba og Norge. Vi har løpende dialog med kubanske myndigheter om ulike spørsmål, og gir fra norsk side uttrykk for bekymring over anholdelser og andre begrensninger i ytrings- og forsamlingsfriheten. Som ledd i dialogen har Utenriksdepartementet også vært i kontakt med kubanske myndigheter om fengslingen av Eduardo Cardet, lederen av «Movimiento Cristiano Liberacion».

Vår ambassade i Havanna følger utviklingen i denne og lignende saker nøye.

Til toppen