Tendensiøst om norsk eksport av forsvarsmateriell

Dagbladets leder 6. januar og reportasjen 5. januar preges av tendensiøse påstander om eksporten av forsvarsmateriell fra Norge til viktige land i Gulfen, skriver statssekretær Tore Hattrem i et svar til avisen.

Det er viktig å slå fast at Norge har et meget strengt lovverk og retningslinjer for eksport av våpen, ammunisjon og annet militært utstyr. Et av de strengeste i verden. Det har gjennom årene vært tilnærmet tverrpolitisk enighet om regelverket i Stortinget. Alle lisenssøknader er gjenstand for grundig, individuell vurdering i tråd med regelverket.

Det er ikke eksportert våpen til Saudi-Arabia slik man lett kan få inntrykk av ved å lese Dagbladet. Faktum er at Norge ikke har åpnet for salg av våpen eller ammunisjon til Saudi-Arabia. Denne regjeringen har videreført praksisen fra den rød-grønne regjeringen hvor det er åpnet for å selge enkelte typer militært materiell, som eksempelvis sambandsutstyr, hørselsvern ol. Dette er noe annet enn bomber.

Så er det slik at den rød-grønne regjeringen åpnet for salg av slikt materiell til De forente arabiske emirater (FAE) og Qatar. Kuwait ble klarert som mottaker av våpen ved Iraks invasjon i 1991. Som det framgår i melding til Stortinget (nr. 8) ble det i 2014 eksportert våpen og ammunisjon til Emiratene for om lag 40 millioner og annet utstyr for 4,5 millioner. Kuwait mottok varer klassifisert som våpen for 14.000 kroner, og Qatar for ca. 1,5 millioner.

Så til situasjonen i Jemen. Den legitime regjeringen i landet har anmodet sine nabostater i regionen om bistand i kampen mot houthi-opprørsbevegelsen. Dette framgår av president Hadis brev til Sikkerhetsrådet 24. mars 2015. Saudi-Arabia og Emiratene intervenerer således med samtykke fra Jemen. FNs sikkerhetsråd har oppfordret houthiene til å avslutte krigføringen, og partene til å inngå våpenhvile og starte forhandlinger. Målet er en politisk løsning så snart som mulig.

Norges selvpålagte restriksjoner knyttet til eksport av forsvarsmateriell (Stortingets 1959-vedtak) innebærer at vi ikke vil selge våpen og ammunisjon til partene i en borgerkrig. Intervenerende stater anses ikke omfattet av 1959-vedtaket. Dette er en langvarig praksis.

Norge ser meget alvorlig på krigsforbrytelser, og vår holdning er at krigsforbrytelser alltid skal straffeforfølges. Det må det ikke være tvil om. Situasjonen som utspiller seg i regionen er alvorlig, og vi følger den tett.