Tendensiøst om eksport av forsvarsmateriell

Det er viktig å føre en opplyst samfunnsdebatt om eksport av forsvarsmateriell, men da er det lite hjelpsomt å komme med udokumenterte påstander eller sjablonmessige generaliseringer.

Dagbladet hevder på lederplass 29. september at det hersker en dobbeltmoral rundt eksport av forsvarsmateriell fra Norge og at profitt går foran hensyn til menneskerettigheter. En slik påstand er i beste fall udokumentert og verste fall bevisst tendensiøs.

Eksport av strategiske varer - uavhengig av om det er våpen og ammunisjon, annet forsvarsmateriell eller flerbruksvarer - er gjenstand for grundige vurderinger og stor årvåkenhet.

Et av spørsmålene som vurderes er nettopp risikoen for at varen brukes i intern undertrykking eller til alvorlige brudd på menneskerettigheter eller humanitærretten.  

Norsk eksportkontroll er omfattende og blant verdens strengeste. Vi tillater eksempelvis ikke salg av våpen og ammunisjon til en lang rekke land, inkludert Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. I tillegg er listen for å avslå tillatelse til å eksportere annet forsvarsmateriell (såkalt B-materiell) ytterligere senket.  

Det er god sikkerhetspolitikk for Norge å ha en egen forsvarsindustri. Det er heller ingen partier på Stortinget som ønsker å nedlegge denne. Det er også viktig å ha klart for seg at det aller meste av vår forsvarseksport går til allierte og nærstående land.  

Eksporten fra Norge er ikke gjenstand for «hemmelighetskremmeri», men derimot stor åpenhet. Siden 1996 er det fremlagt årlige meldinger til Stortinget om eksporten. Det gis også informasjon om lisensavslag, blant annet begrunnet i hensynet til menneskerettighetene.