Dokument

Svar på spørsmål om oppholdsgrunnlaget for Talibans delegasjon

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Per Willy Amundsen (Frp) om oppholdsgrunnlaget for Talibans utsendte delegasjon til Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 1027 (2021-2022).
Datert 26.01.2022

Fra representanten Per Willy Amundsen (Frp) til justis- og beredskapsministeren, overført til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til justis- og beredskapsministeren (utenriksministeren overtar ansvaret for å besvare skriftlig): Hvilket oppholdsgrunnlag har Talibans utsendte delegasjon til Norge, og hvordan ble vurderingene for dette foretatt da man etter det opplyste ikke visste hvilke personer som var en del av delegasjonen?

Utenriksministerens svar:
Norske myndigheter var kjent med delegasjonens sammensetning og innhentet dokumentasjon på identiteten til samtlige i Talibans delegasjon før avreise fra Afghanistan.

Delegasjonen ble gitt innreisetillatelse til  Norge etter utlendingsloven kapittel 14, Særskilte regler for saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Til grunn for utlendingsmyndighetenes vedtak om innreisetillatelse ligger Utenriksdepartementets vurdering av sentrale utenrikspolitiske hensyn. Behovet for å adressere den prekære humanitære situasjonen i Afghanistan samt å skape en dialogarena for afghanske kvinneaktivister, menneskerettighetsforkjempere, sivilsamfunnsaktører og journalister har veid tungt i departementets vurdering.