Dokument

Svar på spørsmål om forhandlingene med Taliban

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren mener at dialog og forhandlinger med Taliban vil føre til reelle forbedringer for kvinner og andre utsatte grupper i Afghanistan, og hva konkret utenriksministeren tror vil bli endret.

Skriftlig spørsmål nr. 1004 (2022-2023).
Datert 24.01.2022

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Mener utenriksministeren at dialog og forhandlinger med Taliban vil føre til reelle forbedringer for kvinner og andre utsatte grupper i Afghanistan, og hva konkret tror utenriksministeren vil bli endret?

Utenriksministerens svar:
Afghanistan opplever en helt prekær humanitær situasjon. Samtidig ser vi en forverring av situasjonen på flere områder, ikke minst kvinners vilkår. Da må vi utfordre dem som reelt styrer i Afghanistan. Det er Taliban, enten vi liker det eller ikke.

I Oslo har Taliban for første gang siden de tok makten i fjor møtt afghanske kvinneaktivister, menneskerettighetsforsvarere og journalister, ansikt til ansikt på et trygt sted. Det er viktig. Mange av disse organisasjonen har bedt det internasjonale samfunn om å legge til rette for kontakt med Taliban. De afghanske deltagerne er takknemlige for at vi organiserte møtene med Taliban. Vi har planlagt møtene grundig og konsultert tett med de afghanske deltagerne og med nære allierte.

Dette er prosesser som vil ta tid, og forandringene vil i beste fall være skrittvise. Men det haster å komme i gang. Her i Oslo har Taliban blant annet vært klare på at de skal åpne skoler for alle jenter i Afghanistan når det afghanske skoleåret begynner i mars. Det er en viktig lovnad til hundretusener av jenter og kvinner i Afghanistan. Da de satt ved makten tidligere holdt de ikke løfter om dette, og vi vil følge nøye med på at de faktisk gjennomfører.

Jeg mener vi skal lytte til de som har deltatt i samtalene i Oslo, blant annet Mahbouba Seraj, en av Afghanistans fremste kvinneaktivister. Hun sier at samtalene med Taliban er en start og at kvinneaktivister som henne har etterspurt slike samtaler lenge. Mulighet for samtaler gir håp. Det er det dette handler om.