Dokument

Svar på spørsmål om USAs atomvåpendoktrine

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hva regjeringen mener om en mulig innføring av en no-first-use eller sole-purpose policy i USAs atomvåpendoktrine.

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 431.
Datert  22.11.2021

Fra representanten Bjørnar Moxnes (Rødt):
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Hva mener regjeringen om en mulig innføring av en no-first-use eller sole-purpose policy i USAs atomvåpendoktrine, vil regjeringen støtte opp om et slikt skritt fra Biden-administrasjonen, og hva svarte Norge da vi fikk tilsendt en spørreundersøkelse om dette fra USAs myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Norge vil støtte tiltak som reduserer atomvåpnenes betydning i forsvarsdoktriner, samt tiltak som reduserer risikoen for bruk av kjernevåpen og kan bidra til kjernefysisk nedrustning.

USA gjennomfører nå sin regulære atomvåpengjennomgang. I den sammenheng har USA rutinemessig tett dialog med allierte land. Den dialogen er høyt gradert, og det er derfor en nødvendig forutsetning for dialogen at innholdet ikke kommuniseres offentlig. Norske innspill i en slik prosess vil alltid være i tråd med etablert norsk politikk.