Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om voldshandlinger i DR Kongo

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge planlegger å følge opp rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter som dokumenterer voldshandlinger i perioden 1993 til 2003,  og om Norge vil påse at anbefalingene fra høykommissæren blir fulgt opp av kongolesiske myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 576 (2018-2019).
Datert 13.12.2018

Fra representanten Audun Lysbakken (SV):
Har Norge tatt, eller planlegger Norge å ta konkrete initiativer knyttet til rapporten fra "Mapping Exercise" utført av FNs høykommissær for menneskerettigheter, som dokumenterer voldshandlinger i perioden 1993 til 2003 i DR Kongo, for å påse at anbefalingene blir fulgt opp av kongolesiske myndigheter, eller at kongolesiske myndigheter får bistand fra FN eller andre til å følge opp anbefalingene i rapporten?

Utenriksministerens svar:
Den demokratiske republikken (DR) Kongo har i over 25 år vært preget av politisk ustabilitet, vedvarende konflikter, økonomisk uføre og humanitær krise. Norge har gjennom FN og nettverkene til norske sivilsamfunnsaktører bidratt til fredsbygging og stabilisering i konfliktområdene i Øst-Kongo. I internasjonale fora har vi gitt tydelig utrykk for at den omfattende seksuelle volden er uakseptabel, og bidratt til at ofre for seksuell vold får hjelp.

«UN mapping report» ble utarbeidet av kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Den dokumenterer alvorlige MR-overgrep og brudd på internasjonal humanitær rett i DR Kongo i perioden mellom mars 1993 og juni 2003. Regjeringen deler både Dr. Mukweges og stortingsrepresentantens ønske om at den omfattende volden og overgrepene som blir dokumentert i FN-rapporten ikke blir glemt. Det er viktig å gripe fatt i den omfattende straffriheten for å stanse den vedvarende konflikten i DR Kongo.

Dr. Mukwege har understreket at anerkjennelse gjennom formelle rettslige prosesser kan være en viktig del av oppreisingen til ofre for seksuell vold i konflikt. Dette har Norge i flere år bidratt til gjennom støtte til tiltak for rettshjelp styrking av rettssystemet i DR Kongo.

FN-rapporten vektlegger at rettslig oppfølging bør ha forankring i det kongolesiske rettssystemet. I perioden 2010-2018 har Norge gitt omkring 20 millioner kroner i støtte til den amerikanske advokatforeningens prosjekter for å styrke sivile og militære domstolers evne til å håndtere saker knyttet til seksuell vold i Øst-Kongo, samt rettshjelp til ofre. Rettshjelp til overlevende etter voldtekter i Øst-Kongo har også vært en del av den omfattende finansieringen av SGBV-arbeidet til «Join good forces» (tidl. Christian Relief Network). Norge har støttet et samarbeid mellom FNs fredsoperasjon (Monusco) og kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter for å stanse straffefrihet for krigsforbrytelser, både økonomisk og gjennom Nordem-eksperter. I 2016 bidro dette til at 376 ofre for seksuell vold fikk beskyttelse i forbindelse med rettssaker mot offiserer i den nasjonale hæren og militsgrupper.

Norge har begrenset kapasitet til å engasjere oss bilateralt i DR Kongo. FN og regionale aktører som Den afrikanske union vil derfor også fremover være de viktigste partnerne for vårt engasjement for fred, stabilitet og respekt for menneskerettighetene i DR Kongo.

Til toppen