Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om presidentstyret i Russland

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jette F. Christensen (Ap) om hvordan utenriksministeren vil definere uttrykket "strengt vertikalt presidentstyre" som er brukt av president Putin i Russland.

Skriftlig spørsmål nr. 1217 (2019-2020).
Datert 11.03.2020

Fra representanten Jette F. Christensen (Ap) til utenriksministeren:
Hvordan definerer utenriksministeren styresettdefinisjonen "strengt vertikalt presidentstyre"? 

Begrunnelse: Tirsdag vedtok Dumaen konstitusjonelle endringer som åpner for at sittende president Putin kan bli sittende til 2036. Presidenten selv uttalte fra talerstolen i Dumaen at:

" Jeg mener, og er dypt overbevist om, at et strengt vertikalt presidentstyre i vårt land er absolutt  nødvendig. Dagens økonomiske situasjon, ikke bare i økonomien, minner oss enda en gang om dette. Først av alt er dette nødvendig for stabiliteten. Det finnes parlamentarisk demokrati, men der vi er nå, passer det ikke oss."

Formålet med mitt spørsmål er å få utenriksministerens tolkning av denne uttalelsen. Hvilken styreform har vårt naboland nå.

Utenriksministerens svar:
Jeg har registrert president Putins uttalelse. Russland er inne i en prosess med grunnlovsendringer, og denne uttalelsen kom i forbindelse med parlamentsbehandlingen av disse, der det fremkom forslag om å utvide presidentperioden. Dette er første gang Putin offentlig åpner for å fortsette som president etter at hans presidentperiode utløper i 2024. Forslaget om utvidelse av presidentperioden er allerede vedtatt av Dumaen og Forfatningsdomstolen, men skal også bekreftes gjennom en folkeavstemning som foreløpig er lagt til april. 

Det sivile samfunn og den politiske opposisjonen får et stadig mindre handlingsrom i Russland. Det russiske maktapparatet har lav toleranse for regimekritiske røster som uavhengige medier, grasrotbevegelser og menneskerettighetsgrupper. Det er dessverre ingen grunn til å forvente en endring i denne negative utviklingen. 

Vi har lenge vært svært bekymret for den økende autoritære dreiningen i Russland. Det er ikke min rolle å fortolke eller karakterisere Putins uttalelse, men uttrykket "strengt vertikalt presidentstyre" tilsier trolig at denne utviklingen bare vil fortsette.

 

Til toppen