Svar på spørsmål om stillingen som nasjonal ekspert i Europaparlamentet

Skriftlig spørsmål nr. 1052 (2014-2015)

EØS/EU-ministerens skriftlige svar på spørsmål fra representant Hansens spørsmål om tilbaketrekking av nasjonal ekspert i europaparlamentet

Skriftlig spørsmål nr. 1052 (2014-2015)
Datert: 5. juni 2015

Spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap):
Hvordan henger beslutningen om å trekke tilbake stillingen som nasjonal ekspert i Europaparlamentet sammen med regjeringens målsetting om å føre en aktiv europapolitikk og søke å ivareta norske interesser gjennom å påvirke beslutningsprosessen i  EU?

Statsråd Helgesens svar:
Jeg takker representanten Hansen for spørsmålet, og for hans engasjement for Norges muligheter til å påvirke EU-systemet. Det er et engasjement regjeringen deler.

Utenriksdepartementet har i to år finansiert en stilling som nasjonal ekspert i sekretariatet til Industri-, forsknings- og energikomiteen i Europaparlamentet. Tidligere har Nærings- og fiskeridepartementet finansiert en slik stilling i sekretariatet til Indre markedskomiteen. Stillingene er tidsbegrenset, og som for andre nasjonale ekspertstillinger i EU-institusjonene, varierer tjenesteperioden av ulike årsaker. Det ligger en tilleggsverdi i nasjonale ekspertstillinger i form av kompetanse og nettverk, når medarbeidere gjeninntrer hos norsk arbeidsgiver etter endt periode.

Regjeringen vurderer nye tilsvarende ordninger, der andre departement - og andre komiteer i parlamentet - kan være aktuelle. Det vil ta noe tid å avklare hvorledes ordningen kan videreføres med en norsk nasjonal ekspert i Europaparlamentet.  

Til toppen