Svar på spørsmål om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om statsråden blant annet kan spørre Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater om våpnene og forsvarsmateriellet Norge eksporterer blir brukt i Jemen.

Skriftlig spørsmål nr. 413 (2017-2018).
Datert 1. desember 2017

Fra representanten Audun Lysbakken (SV):
Kan statsråden spørre Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater om våpnene og forsvarsmateriellet vi eksporterer blir brukt i Jemen, og opplyse Stortinget om hva landenes myndigheter svarer?

Utenriksministerens svar:
Alle søknader om eksportlisens til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater blir grundig behandlet i Utenriksdepartementet. I tråd med retningslinjene for departementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell vurderes en rekke prinsipper og kriterier. Det innhentes også myndighetsbekreftet sluttbrukerdokumentasjon. I tillegg vil informasjon fra norske utenriksstasjoner og andre kilder også danne grunnlag for beslutning om å gi eksporttillatelse eller ikke.

De myndighetsbekreftede sluttbrukererklæringene som kreves utstedes som regel av mottakerlandets forsvarsmyndigheter, og gir blant annet forsikringer om at det aktuelle utstyret utelukkende er for egne og legitime forsvarsbehov.

Norge har et strengt og omfattende eksportkontrollregime. Eksporttillatelser innebærer alltid risikovurdering. Når det gjelder eksport til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, har vi en «føre-var»-tilnærming. Dersom oppgitt sluttbruk og forsikringer vurderes å ikke være akseptable, vil lisens ikke innvilges. I 2016 ble det gitt 34 avslag på søknader om eksportlisens, blant annet til Saudi-Arabia.

Vi har ikke informasjon om at forsvarsmateriell fra Norge er brukt i Jemen. Den svært alvorlige situasjonen i landet følges tett.

Våre stedlige utenriksstasjoner har god kontakt med vertslandets myndigheter om eksport av forsvarsmateriell. Når det gjelder Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, er myndighetene gjort godt kjent med forutsetningene som ligger til grunn for å kunne motta forsvarsmateriell fra Norge. Dersom en søknad vurderes å representere en uakseptabel risiko, for eksempel når det gjelder oppgitt sluttbruk eller sluttbruker og risiko for avledning til annen bruk, vil lisens avslås.

Til toppen